Løbende opgørelser af handicap i medierne

Systematiske opgørelser af, hvor meget og hvordan personer med handicap optræder i forskellige medier kan være med til at skabe generel opmærksomhed omkring mennesker med handicap og vise, hvor repræsentation er særligt mangelfuld. Konkrete tal omkring repræsentationen af mennesker med handicap i forskellige medier kan både give en bedre mulighed for at fastsætte mål for forbedring fremadrettet og skabe dialog internt i medierne.

HVEM KAN SAMLE IDEEN OP?

Kulturministeriet og/eller brancheorganisationer kan tage initiativ til opgørelser, som går på tværs af medier. Opgørelser kan også foretages af forskningsinstitutioner på medieområdet.

Derudover kan de enkelte medier foretage egne opgørelser, som kan supplere de officielle tal.

INSPIRATION

I specialet ”Lighed, ulighed eller usynlighed” fra 2012 udført for Det Centrale Handicapråd viser Ulla Kehlet Nielsen og Amaya Bøgeskov Echeverria, at mennesker med handicap er stærkt underrepræsenteret i DR’s nyhedsudsendelser.