Letlæst resumé

Bogstaverne A, B og CHer kan du læse en kort udgave af årsberetningen. Årsberetningen handler om alle de ting, Det Centrale Handicapråd har lavet i år. Her fortæller vi det vigtigste i et sprog, der er let at forstå.

 

Formandens forord

Det Centrale Handicapråds formand hedder Anette Laigaard. Hun siger tak for et godt år. Det Centrale Handicapråd har arbejdet med mange vigtige ting i år. Anette synes især, tre ting er vigtige. For det første er det vigtigt, at flere mennesker med handicap kan få et job. For det andet er det vigtigt, at mennesker med handicap har tillid til de mennesker, der hjælper dem i kommunen. For det tredje er det vigtigt, at folk ser positivt på mennesker med handicap. Anette stopper som formand til nytår, så hun vil gerne takke alle dem, hun har arbejdet sammen med.
 

Ministerens forord

Mai Mercado er børne- og socialminister. Hun er en af dem, som er med til at bestemme, hvordan forholdene for mennesker med handicap skal være. Hun har bestemt, at det skal være forbudt at behandle folk med handicap uretfærdigt. Det kommer der en lov om næste år. Mai Mercado er rigtig er glad for det arbejde, som Det Centrale Handicapråd laver for at få folk til at tænke positivt om mennesker med handicap. Mai Mercado siger tak til Anette Laigaard. Hun synes, at Anette har været en god formand for Det Centrale Handicapråd. 
 

Beskæftigelse

Mennesker med handicap skal have mulighed for at få et job. Det er vigtigt at finde ud af, hvad den person, der skal have et job, kan lave og har lyst til at lave. Det er også vigtigt, at mennesker med handicap får hjælpemidler, som kan hjælpe dem med deres arbejde. I fremtiden kommer der en masse ny teknologi. Teknologien vil kunne løse mange af de opgaver, som menneske med handicap arbejder med i dag. Så nogle mennesker med handicap vil måske miste deres job. Men den nye teknologi kan heldigvis også hjælpe mange mennesker med opgaver, som de ikke ville kunne uden teknologien. 
 

Tillid

I 2015 lavede Det Centrale Handicapråd en undersøgelse. Den viste, at mange mennesker med handicap ikke har tillid til de personer i kommunen, som skal hjælpe dem. Det Centrale Handicapråd har holdt forskellige debatter med folk med handicap og folk, der er hjælper mennesker med handicap. De har snakket om, hvordan de kan blive bedre til at forstå hinanden og til at samarbejde. De kommunale handicapråd arbejder for, at mennesker med handicap kan få god behandling i kommunen. Det vil være godt, hvis de også arbejder for, at mennesker med handicap får mere tillid til de personer i kommunen, der hjælper dem.  
 

Viden

Børne- og Socialministeriet har lavet en stor rapport, som hedder Socialpolitisk Redegørelse. Rapporten fortæller noget om, hvordan mennesker med handicap lever. Det er godt, synes Det Centrale handicapråd. For det gør det nemmere at se, hvor folk har brug for hjælp.
Det Centrale Handicapråd har også selv indsamlet tal, der viser, hvordan hverdagen ser ud for mennesker med handicap. For eksempel om folk med handicap lever sundt, og om de har et job, og om de kan bruge busser og tog til at rejse med. Tallene ligger på en hjemmeside, og alle kan bruge dem.
 

Uddannelse

Mange mennesker med handicap får ikke en uddannelse. Hvis man ikke har en uddannelse, så er det sværere at få et job. Der er lavet nye regler om, at man skal være hurtig færdig med sin uddannelse. Derfor synes mange med et handicap, at det kan være svært at tage en uddannelse. 
Nogle unge med handicap går på den uddannelse, der hedder Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse eller bare STU. Mange får gode venner og lærer nye ting på uddannelsen. Men det kan være svært at få et job eller blive en del af en fritidsklub efter uddannelsen. Det må meget gerne blive nemmere, synes Det Centrale Handicapråd.
 

Holdningsstrategi

Det Centrale Handicapråd lavede i 2016 en plan for, hvordan der kan komme flere positive holdninger til mennesker med handicap. Den plan kalder vi for en holdningsstrategi. Strategien siger, at det vil være godt, at børn møder mennesker med handicap. Det vil også være godt, hvis der kommer flere mennesker med handicap på arbejdspladserne eller i de foreninger, hvor vi laver ting sammen, når vi har fri. Det er nemlig, når mennesker med og uden handicap mødes, at vi lærer hinanden at kende. Når vi kender hinanden, så finder vi ud af, at vi sagtens kan have det godt sammen, selvom nogle har et handicap, og andre ikke har. Det Centrale Handicapråd arbejder derfor for, at det bliver nemmere for mennesker med og uden handicap at møde hinanden. 
 

Diskriminationsforbud

I starten af året sagde børne- og socialminister Mai Mercado, at hun ville lave en lov, som gør det ulovligt at behandle mennesker med handicap uretfærdigt, bare fordi de har et handicap. Det er også det, man kalder at diskriminere. Derfor kalder man loven for et diskriminationsforbud. Et forbud betyder, at man ikke må gøre det. Det Centrale Handicapråd er glade for forbuddet. Det viser nemlig, at mennesker med handicap skal respekteres og behandles lige som alle andre. Diskriminationsforbuddet bliver til virkelighed i 2018. Det Centrale Handicapråd synes, at alle skal kende det, så mennesker med handicap kan blive godt behandlet alle steder.
 

Om Det Centrale Handicapråd

Det Centrale Handicapråd arbejder for, at mennesker med handicap får de samme muligheder i livet som alle andre. Vi kommer med gode idéer til politikerne, så de kan tage beslutninger, der er gode for mennesker med handicap. Vi følger også med i, hvordan mennesker med handicap har det i samfundet. For Danmark har skrevet under på FN’s handicapkonvention. Det betyder, at Danmark skal behandle mennesker med handicap godt. Det holder Det Centrale Handicapråd øje med. For vi ønsker et samfund, hvor der er plads til alle. 
 

Hvem sidder i rådet?

Formanden for Det Centrale Handicapråd hedder Anette Laigaard. Det er hende, der fortæller politikerne og andre vigtige folk om rådets beslutninger. Udover formanden har rådet 16 medlemmer. Alle medlemmerne kommer fra forskellige steder. Nogen arbejder med handicap, andre med transport, uddannelse eller boliger. Der er nemlig mange forskellige ting i samfundet, som har betydning for mennesker med handicap. 
 

Rådet i det nye år

Der kommer en ny formand i Det Centrale Handicapråd til næste år. Den nye formand hedder Dan Boyter. Han har været direktør for en virksomhed, der hedder Pressalit A/S. Det er en virksomhed, der laver forskellige redskaber, der kan hjælpe mennesker med handicap i deres hverdag. Det Centrale Handicapråd får også sks nye medlemmer og siger farvel til seks gamle. Vi glæder os til det nye år!