Mai Mercados forord

Rådet som aktiv og konstruktiv bidragsyder

Flere skal være en del af fællesskabet.

Fra min første dag på posten som børne- og socialminister har det været min overskrift. Mit mål, som jeg stædigt arbejder hen imod. For mig at se har alle mennesker noget at bidrage med til fællesskabet, og vi skal gøre, hvad vi kan for at give hver enkelt borger muligheden for at bidrage aktivt. Både fra politisk side, men også fra organisationer og råd. For fællesskabet skal også give plads. Vi skal nedbryde barrierer og fordomme, så ingen holdes udenfor. Det kræver et inkluderende fællesskab, der tager afsæt i det enkelte menneske. Et fællesskab, der er rummeligt og har plads til alle.

Det Centrale Handicapråd har med strategien om holdninger og handicap fra januar 2016 gjort en stor indsats for at gøre op med fordomme og flytte holdninger om mennesker med handicap. Jeg er overbevist om, at indsatser som denne er med til at give flere med handicap mulighed for at bidrage.

Strategien har resulteret i en lang række initiativer, som der nu arbejdes videre med i regi af både Det Centrale Handicapråd, men også alle de andre forskellige aktører på området. Jeg er glad for, at rådet på 10-året for FN’s handicapkonvention har fået involveret mange forskellige aktører i en så vigtig fælles dagsorden.

Det fortsatte arbejde med strategien spiller særdeles godt sammen med regeringens mål om, at flere mennesker med handicap skal i uddannelse og beskæftigelse. Et mål, som rådet har vist interesse for og engageret sig i. Som det fremgår af regeringsgrundlaget, vil vi fortsat have fokus på dette mål, men også på at der er gode rammer for de borgere med handicap, som ikke kan arbejde. Jeg forventer, at rådets fokus på blandt andet inklusion, beskæftigelse og bekæmpelse af fordomme sammen med det fortsatte arbejde med holdningsstrategien vil bidrage til denne dagsorden og involvere endnu flere.

Jeg glæder mig til at møde rådet, og jeg ser frem til som minister at bruge rådet som en sparringspartner, have en fremadrettet god dialog og modtage konstruktive bidrag til at løse problemstillinger på området.

Afslutningsvis vil jeg sige tak for det vigtige redskab, som holdningsstrategien er. Jeg håber på, at vi kommer til at fokusere på ligeså vigtige temaer det kommende år.

God læselyst!

Mai Mercado

Børne- og socialminister