Mangfoldighed som kriterium for kulturstøtte

Repræsentation af handicap kan gøres til et af de kriterier, der tages i betragtning, når det besluttes, hvem der skal have kulturstøtte. Det kan eksempelvis være støtte i forhold til Public service, spillefilm, dokumentar, teater, litteratur eller andre støtteordninger, hvor staten går ind og giver økonomisk støtte til kunst og kultur.

Det kan være et nuanceret krav om mere mangfoldighed, der også kan udvides til at omfatte andre minoritetsgrupper end mennesker med handicap alene.

Ved at betinge støtten af at medtænke mangfoldighed bredt, skabes der større opmærksomhed omkring mennesker med handicap, hos faggrupper som kunstnere, forfatter, filmproducenter og musikere. Den brede befolkning vil derefter også kunne få et større kendskab til handicapområdet igennem de produkter, der modtager støtte og indeholder en større mangfoldighed.

HVEM KAN SAMLE IDEEN OP?

Kulturministeriet, interesse- og vidensorganisationer på handicap- og kulturområdet kan alle spille en rolle for, at der bliver udviklet et mangfoldighedskriterium og taget stilling til, hvordan det effektueres.

INSPIRATION

I den engelske kulturstøtte BFI er der gjort erfaringer med at sætte mangfoldighedskriterier for filmstøtte