Materiale

Her kan du se de dokumenter og publikationer vi udgiver og de taler, vi holder.

Publikationer

Her kan du finde pjecer og refleksions- og holdningspapirer, hvor rådet har gjort sig tanker om aktuelle problemstillinger.

Taler

Her kan du læse et udvalg af de taler og oplæg, som rådet og vores formand har holdt ved forskellige lejligheder.

Årsberetninger

Her gør rådet status over årets arbejde og resultater.

Årsrapporter

Årsrapporter er sekretariatets administrative afrapporteringer til Social- og Indenrigsministeriet.

Letlæst materiale

Nogle af de tekster, vi har stående på hjemmesiden om rådets og dets arbejde, har vi skrevet i letlæste tekster, som du finder i Letlæst materiale.

Letlæste tekster er tekster skrevet på en måde, så mennesker med udviklingshæmning, kognitive handicap eller ordblinde kan læse dem.

Her kan du få hjælp

Her har vi lavet en oversigt over myndigheder, organisationer, hjemmesider og foreninger, som kan hjælpe dig i forskellige situationer, hvor rådet ikke har bemyndigelse til at hjælpe.

Materiale før 2011

Da rådet havde en anden sammensætning og arbejdede på en anden måde før 2011, har vi valgt at samle alt ældre materiale før 2011 i punktet Materiale før 2011.