Materiale før 2011

Før 1. januar 2011 blev Det Centrale Handicapråd betjent af Center for Ligebehandling af Handicappede.
Rådet havde også en anden sammensætning og arbejdsform op til 2011.

Under dette punkt vil du kunne få adgang til:

  1. mødemateriale og bilag fra Det Centrale Handicapråd op til 2011.
  2. udgivelser fra Det Centrale Handicapråd op til 2011.
  3. udgivelser fra Center for Ligebehandling af Handicappede.

 

Hvis du har søgt forgæves efter dokumenter her på siden, kan du altid få hjælp af sekretariatet på mail: dch@dch.dk eller telefon 33 11 10 44.