Medborgerskab

Baggrund / Mål / Initiativer / Materialer

Baggrund

De fleste mennesker mener, det er vigtigt, at man kan bestemme over sit eget liv gøre sine synspunkter gældende, også i det fælles samfundsliv. Det Centrale Handicapråd arbejder for et samfund, hvor mennesker med handicap er ligeværdige medborgere – og også bliver opfattet sådan af det omgivende samfund. Der er flere sider af medborgerskabet, hvor mennesker med handicap kan støde ind i barrierer. Derfor har vi besluttet at arbejde med nogle aspekter af medborgerskabet, hvor der er brug for ændringer for at give mennesker med handicap lige muligheder. Rådet har fokus på følgende fire aspekter:

1. Diskrimination

Der findes ikke et generelt forbud mod diskrimination på grund af handicap. Rådet vil arbejde for, at der bliver iværksat en grundig analyse, som kan afklare behovet for nye initiativer, der kan forhindre diskrimination på grund af handicap.

2. Stemmeret og stemmeafgivelse

Når man er under værgemål, hvor andre bestemmer over ens økonomi, får man også frataget sin stemmeret. Det mener rådet skal ændres. Ingen bør fratages stemmeretten som følge af et handicap. Samtidig skal det gøres lettere at forstå valgmateriale og at sætte sit kryds ved for eksempel folketings- og kommunalvalg, også hvis man har et kognitivt handicap.

3. Brugerindflydelse

Det er vigtigt at inddrage borgeren i en konkret sag eller brugerne af et tilbud eller en løsning, inden man har besluttet sig for, hvordan resultatet skal se ud. Brugerindflydelse kan give langt bedre afgørelser og produkter. Derfor vil rådet sætte fokus på gode ideer til, hvordan man kan organisere brugerindflydelse og få gavn af det.

4. Borgerens retsstilling

Selvbestemmelse og retssikkerhed er vigtige aspekter af medborgerskab. Rådet har været i dialog med eksperter i retssikkerhed for at finde de områder, hvor der kan være mest brug for at styrke selvbestemmelse og retssikkerhed for mennesker med handicap.

 

Til toppen af siden

Mål

Det overordnede mål for temaet om medborgerskab er at sætte medborgerskab for mennesker med handicap på dagsordenen både politisk og over for almenbefolkningen som helhed. Der er konkrete mål for hvert af de fire aspekter af temaet medborgerskab:

1. Diskrimination

Målet er, at regeringens kommende handlingsplan på handicapområdet indeholder en grundig analyse af området, hvor der også kan ske en afdækning og afvejning af konsekvenserne ved at indføre nye tiltag for at forhindre diskrimination på grund af handicap.

2. Stemmeret og stemmeafgivelse

Målet er, at den formelle og reelle adgang til at stemme bliver styrket for mennesker med handicap.

3. Brugerindflydelse

Målet er, at brugerindflydelse bliver god stil og almindelig praksis i alle de indsatser, som har med mennesker med handicap at gøre.

4. Borgerens retsstilling

Målet er at få fokus på selvbestemmelse og retssikkerhed for mennesker med handicap.

 

Initiativer

I 2013 satte vi alle flere af aspekterne på dagsordenen ved en konference om medborgerskab.  Den måde, vi i øvrigt arbejder med temaet på, er forskellig inden for de fire aspekter af medborgerskab:

1. Diskrimination

Initiativ: Vi vil opfordre regeringen til at gennemføre en analyse, som kan give klarhed over, hvilke forhindringer for samfundsdeltagelse mennesker med handicap oplever, og som i afvejning af såvel positive som negative konsekvenser viser hvilke tiltag, der kan gennemføres for at forhindre diskrimination på grund af handicap.

2. Stemmeret og stemmeafgivelse

Initiativ: Vi arbejder for, at lovgivningen ændres, så ingen fratages stemmeretten, fordi de har et handicap. Vi vil også arbejde for, at der sker en mere systematisk sikring af, at alle har reel mulighed for at udøve deres stemmeret. Det vil vi gøre ved at arbejde for tilgængelige valginformationer, stemmesedler og afstemningsprocedurer.

3. Brugerindflydelse

Initiativ: Vi indsamler gode eksempler og erfaringer med brugerindflydelse på forskellige niveauer. Vi vil samarbejde med andre, der lægger vægt på brugerindflydelse. Vi vil gerne gøre det mere almindeligt og til den gængse praksis når som helst at involvere borgere med handicap i forhold, som har betydning for borgere med handicap.

4. Borgerens retsstilling

Initiativ: Vi har talt med eksperter i retssikkerhed for at finde forslag til ændringer, der kan styrke selvbestemmelse og retssikkerhed for borgere med handicap.

 

Materialer

Diskrimination:

  • I 2012 lavede Institut for Menneskerettigheder en rapport over status på menneskerettighederne i Danmark. I rapporten peger instituttet på de områder, der trænger til et løft. Et af områderne er "Diskrimination og ligebehandling." Instituttet mener bl.a., at der mangler et generelt forbud mod diskrimination. Læs status-rapporten om menneskerettighederne i Danmark her. OBS: Klik på ikonet med teksten "Handicap" inde på hjemmesiden for at læse om den præcise anbefaling.
  • I juli 2012 afholdt organisationen European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) en konference i København. Konferencen handlede om autonomi for og inklusion af personer med handicap. På denne hjemmeside kan du læse om konferencen. På siden kan du under fanebladet "Publications" finde publikationer om bl.a. retten til at leve uafhængigt og om tvangs-anbringelser og tvangs-behandling. OBS: Siden og publikationerne er på engelsk.

Stemmeret og stemmeafgivelse:

  • I 2010 blev der som et led i EU-projektet ”My opinion, My Vote” lavet en letlæst pjece på dansk om valg og stemmeafgivelse. Den hedder "Dine meninger og din stemme er vigtig" og er målrettet personer med udviklingshæmning. Det er det tidligere Center for Ligebehandling af Handicappede, der har lavet pjecen. De var med i EU-projektet. Her kan du downloade pjecen "Dine meninger og din stemme er vigtig."

Brugerindflydelse:

Borgerens retsstilling:

  • Mennesker med handicap kan være særligt udsat, når retssikkerheden kradser. Derfor har det Centrale Handicapråd inviteret en række eksperter i retssikkerhed, sagsbehandlere og ledere fra kommunerne og handicaporganisationerne til at afdække de største udfordringer for retssikkerheden i kommunens sagsbehandling. Læs anbefalingerne fra eksperterne i DCH's notat her 
  • I juli 2012 afholdt organisationen European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) en konference i København. Konferencen handlede om autonomi for og inklusion af personer med handicap. På denne hjemmeside kan du læse om konferencen. På siden kan du under fanebladet "Publications" finde publikationer om bl.a. retten til at leve uafhængigt og om tvangs-anbringelser og tvangs-behandling. OBS: Siden og publikationerne er på engelsk.
  • Institut for Menneskerettigheder har udgivet en rapport om værgemål i Danmark. Rapporten undersøger blandt andet, hvordan de personer, der har en værge, oplever at være under værgemål. OBS: På side 13 i rapporten er der et letlæst resume. Her kan du læse Institut for Menneskerettigheders rapport om værgemål.