Mentorordning

Der udvikles en mentorordning, hvor mennesker med handicap, der står uden for arbejdsmarkedet, knyttes til personer i virksomheder, der har samme faglighed som dem selv. Gennem møder og samtaler kan mentoren guide til, hvordan personen med handicap kan udnytte sine ressourcer bedst mulig, samt hvor og hvilke kvalifikationer der er brug for i den givne branche.

Gennem mentorordningen etableres en faglig relation mellem mennesker med og uden handicap, og der skabes grobund for større åbenhed for kolleger med handicap i forskellige faggrupper.

HVEM KAN SAMLE IDEEN OP?

Fagforeningerne samarbejder med handicaporganisationerne så der udvikles retningslinjer for mentorordningen, og er et tværfagligt grundlag der sikrer, at denne føres ud i livet.

INSPIRATION

Der findes mentorordninger som tager hånd om studerende med handicap og hjælper dem godt igennem studierne - eksempelvis hos Bruger - Hjælper Formidlingen. En tilsvarende mentorordning i forhold til at komme ind på arbejdsmarkedet, ville være positivt.

HVOR KOMMER IDEEN FRA

Ideen kommer fra det brugerinput Det Centrale Handicapråd modtog i forbindelse med den Digitale Høring på Tag Del i 2015.