Mobilitet

Baggrund / Mål / Initiativer / Materialer

Baggrund

I 2014 gik vi i gang med at se på, hvordan det ser ud med transportmuligheder, når man har et handicap.

Den personlige mobilitet er på mange måder en forudsætning for, at man kan tage del i livet, blandt andet arbejde, uddanne sig og have et socialt liv. For personer med handicap hænger mobilitet nært sammen med tilgængelighed.

Bruger man offentlig transport, er mobiliteten blandt andet afhængig af tilgængelighed til forskellige transportmidler og overgangene mellem dem, men det er også vigtigt med let adgang til information, bookingsystemer og billetautomater. Og hvis man har brug for individuelle ordninger, er det selvfølgelig vigtigt, at disse ordninger er enkle at gennemskue. 

Der er for nylig kommet nye EU-krav om tilgængelighed til togdriften. Kravene skal også gennemføres i Danmark og det giver gode muligheder for, at vi kan bidrage til positive forandringer. 

Til toppen af siden

Mål

Vores mål er at gøre det lettere for personer med handicap at transportere sig i alle sammenhænge. Det gør vi ved at sætte fokus på den sammenhængende rejse og de individuelle kørselsordninger.

Konkret er vores mål, at:

  • sætte brugerperspektivet i centrum, når de nye EU-krav om tilgængelighed til togdrift skal gennemføres ( TSI PRM - Tilgængelighed for handicappede og bevægelseshæmmede personer).
  • bidrage til, at de individuelle kørselsordninger bliver mere enkle at bruge for borgeren. 

Initiativer

Vi har taget forskellige initiativer, som handler om, hvor problemerne er, og hvordan vi i rådet kan bidrage til forbedringer:
 
  • Spørgeskemaundersøgelse blandt Danske Handicaporganisationers medlemsorganisationer, om hvilke erfaringer medlemmerne har med at kunne transportere sig i forskellige situationer og med forskellige transportmidler.
  • Gennemgang af eksisterende rapporter og analyser for at få et billede af problemfeltet.
  • Undersøgelse af tilgængeligheden til transportudbyderes hjemmesider og apps.
  • Seminar for de undersøgte transportudbydere om tips og ideer til tilgængelighed, funktionalitet og information på de enkelte hjemmesider og apps.
  • Arbejder med en interviewundersøgelse af hvordan transportudbyderne arbejder med tilgængelighed, funktionalitet og information på hjemmesider og apps.
  • Arbejder på at sikre én indgang i forhold til kørselsordninger for personer med handicap.

Materialer

Vi har fået foretaget en undersøgelse af tilgængelighed, funktionalitet og information af rejseudbyderes hjemmesider og apps. Undersøgelsen blev præsenteret på et seminar for de udbydere, der indgik i undersøgelsen.
 
Institut for Menneskerettigheder har en gennemgang af alle reglerne i Handicapkonventionen. Gennemgangen af artikel 9 om tilgængelighed handler i høj grad om tilgængelighed til transportmuligheder.
 
Transportministeriets tilgængelighedspolitik beskriver de principper, der lægges til grund for inddragelsen af handicaphensyn på tværs af Transport- og Byggeministeriets område. Herfra er der link til forskellige relevante artikler og rapporter omkring tilgængelighed og handicap i relation til transport.