Om DCH

Stegtegning af to personer, der sidder ved et bord. De har hver en taleboble Det Centrale Handicapråd er et uafhængigt statsligt råd, der arbejder for et samfund, hvor mennesker med handicap har samme muligheder som alle andre. Vi mener, at man skal have mulighed for at leve et selvstændigt liv, udfolde sit potentiale og forfølge sine drømme, uanset om man er blind, døv, gangbesværet, psykisk syg, kørestolsbruger, har ADHD eller et andet handicap.

Vi rådgiver Folketing, ministre og centrale aktører om, hvordan samfundet bedst muligt kan indrettes, så et handicap ikke bliver en hindring. Vi indsamler også viden og følger med i, hvordan mennesker med handicap har det i samfundet. Ud fra dette vurderer vi, om udviklingen i samfundet går den rigtige eller forkerte vej i forhold til, om Danmark lever op til sine forpligtelser i FN’s handicapkonvention. Sidst, men ikke mindst, arbejder vi på at fremme positive holdninger til handicap, så fordomme og berøringsangst ikke står i vejen for de muligheder, mennesker med handicap får i livet. 

Vi beskæftiger os med alle sektorer i samfundet, for forholdende for mennesker med handicap kan ikke isoleres til socialområdet. At leve et godt liv med handicap afhænger også af faktorer som arbejde, uddannelse, sundhed, bolig, fritidsliv, transportmuligheder og socialt netværk. Derfor er det vigtigt, at handicapperspektivet tænkes ind i alle dele af samfundet. 

Vores mål er et samfund med plads til alle, hvor vi ser mennesket frem for handicappet!

 

Da boligministeren gik for vidt…

Et konkret eksempel på en uheldig udvikling i samfundet for mennesker med handicap var, da bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen i april meldte ud, at han ville ændre bygningsreglementet, så det ikke længere var et krav, at nybyggede parcelhuse skulle have niveaufri adgang til indgangsdøre og niveaufri adgang til toilet i stueetagen. Det er i sager som denne, Det Centrale Handicapråd råber op. Hvorfor lave ændringer, der gør samfundet mindre tilgængeligt og isolerer mennesker med handicap? Det er i strid med FN’s handicapkonvention. Vi skrev derfor et brev til ministeren og et debatindlæg med samme budskab.