Om rådet

Det Centrale Handicapråd rådgiver regeringen, Folketinget og andre om handicapspørgsmål og er forum for dialog mellem centrale aktører på handicapområdet.

Rådet blev etableret i 1980 og fik ny sammensætning i 2011.

Rådet er uafhængigt og består af en formand og 16 medlemmer. De fleste medlemmer er indstillet af forskellige organisationer, og alle bliver udpeget af børne- og socialministeren.

Derudover har rådet to observatører: Én fra Børne- og Socialministeriet og én fra Institut for Menneskerettigheder.

Det Centrale Handicapråd skal vurdere samfundsudviklingen set i lyset af FN’s handicapkonvention og have et mere specifikt fokus på udvalgte aspekter af konventionen. Inklusion, tilgængelighed og bekæmpelse af fordomme er centrale opgaver for rådet.