Opgaver

Det Centrale Handicapråd skal blandt andet

  • følge med i, hvordan personer med handicap har det i samfundet, og om FN's Handicapkonvention gør en forskel.
  • arbejde for, at personer med handicap kan være en del af samfundet på lige fod med andre.
  • arbejde for, at personer med handicap får større frihed til selv at bestemme og selv at have ansvar.
  • arbejde mod fordomme og dårlig behandling af personer med handicap.
  • arbejde for, at samfundet er mere opmærksom på evner hos personer med handicap og bidrag fra personer med handicap.

I bekendtgørelsen og rådets arbejdsplaner står der mere om rådets opgaver og rådets arbejdsform.

 

Det Centrale Handicapråd kan ikke behandle konkrete sager. Under "Her kan du få hjælp" findes en oversigt over institutioner, som måske kan hjælpe.

 

Rådet er en del af et samarbejde, som skal overvåge, at handicapkonventionen bliver fulgt i Danmark. Der står mere om her.