Partnerskaber i foreningslivet

Der udvikles et partnerskabskoncept mellem foreninger og handicaporganisationer. Det kunne for eksempel være et partnerskab mellem den lokale idræts- eller spejderforening og den lokale handicaporganisation.

For foreningerne skal det gøres attraktivt at inkludere personer med handicap. Handicaporganisationerne kan hjælpe til med dette, samt opmuntre deres medlemmer til at udnytte muligheden for at deltage i foreningslivets aktiviteter. Trænere og undervisere kan tilbydes kurser med fokus på inklusion af mennesker med handicap i foreningernes aktiviteter. På den måde kan partnerskaberne være med til at fremme inkluderende rammer og holdninger i det lokale foreningsliv og samtidig nedbryde fordomme om handicap. Foreningslivet bliver en positiv og mangfoldighedsfremmende ramme, til fordel for alle der gerne vil deltage i det.

HVEM KAN SAMLE IDEEN OP?

Nogle af de store paraplyorganisationer som f.eks. DHIF og DGI kunne gå forrest og i samarbejde med handicapforeninger udvikle overordnede retningslinjer for partnerskaber, som de enkelte klubber nemt kan integrere i deres arbejde.

INSPIRATION

Det behøver ikke være så svært” - en undersøgelse lavet af SUMH (sammenslutningen af unge med handicap) der kigger på foreningslivets glæder og udfordringer for unge med handicap.