Publikationer

Rapport: Nye muligheder for udsatte på fremtidens arbejdsmarked – brug teknologi til inklusion (PDF)
Rapporten ser på potentialet i at få flere udsatte og mennesker med handicap på arbejdsmarkedet ved hjælp af en række nye teknologier. Den Sociale Kapitalfond har lavet rapporten i samarbejde med Det Centrale Handicapråd og TrygFonden.

 

Fakta om mennesker med handicap (word)

Det Centrale Handicapråd har samlet forskellige data, der kan give et billede af, hvordan hverdagslivet ser ud for personer med handicap. 
 

Vejledning: Offentlige myndigheders billedpolitik (word)
Vejledning: Offentlige myndigheders billedpolitik (PDF)
Vejledningen giver inspiration og forslag til, hvordan man kan arbejde aktivt for, at mennesker med handicap får en mere synlig og naturlig plads i offentlige myndigheders kommunikation.

Det gode møde (PDF)
Det gode møde, kort udgave (PDF)
Værktøjet "Det gode møde", der skal hjælpe kommunens medarbejdere med at yde en åben og konstruktiv dialog med borgere med handicap. 

Analyse: Disrupted? – Unge, ufaglærte og handicappede er udsatte, når automatiseringen ruller (PDF)
Analyse: Disrupted? – Vestjyske jobs under pres fra den 4. industrielle revolution (PDF)
Analyserne sætter fokus på, hvilke personer der har særlig høj risiko for at miste deres job, når ny teknologi i fremtiden vil kunne overtage mange arbejdsopgaver. Analyserne er lavet i samarbejde med Den Social Kapitalfond og TrygFonden.

 

Undersøgelse om fordomme og holdninger (PDF)
Epinion har lavet undersøgelsen, som sætter fokus på holdninger til mennesker med hhv. fysisk og psykisk handicap (februar 2016).

 

Idékatalog - Tillid i sagsbehandlingen (PDF)
Idékatalog - Tillid i sagbehandlingen (word)

Kataloget indeholder konkrete forslag til, hvordan sagsbehandlingen og mødet med borgeren kan blive bedre. 

 

Strategi om holdninger og handicap - Indstik i Politiken & Jyllandsposten (Juni 2016)

Det Centrale Handicapråd har udgivet et indstik i Politiken og Jyllandsposten som del af en kampagne mod fordomme om handicap og for at udbrede arbejdet med holdningsstrategien. I indstikket kan du blandt andet læse om Aina, der afliver fordomme i folkeskolen, få hole in one, når unge med handicap indtager greenen i projekt superleder eller læse om livets tragi-komiske hændelser når man, som Mette Leck, har nedsat hørelse.

Målet med indstikket er at vise de mange gode møder mellem mennesker med og uden handicap.

Læs indstikket som PDF-fil på Issuu

Du kan også hente en PDF-fil af indstikket, eller downloade en Word-fil  med indholdet fra indstikket.

 

Strategi om holdninger og handicap (Januar 2016) 

Du kan læse Holdningsstrategien her - Webudgave: Strategi om holdninger og handicap eller downloade den her - PDF: Strategi om holdninger og handicap. Du kan også bestille en trykt udgave hos Det Centrale Handicapråds sekretariat.

 

Viden om holdninger og handicap (Januar 2016) 

Dette er et bilag til Holdningsstrategien, som giver et overblik over de pointer fra litteratur og undersøgelser der er lagt vægt på i arbejdet med Holdningsstrategien. Du kan læse bilaget her - Webudgave: Viden om holdninger og handicap og downloade bilaget her - PDF: Viden om holdninger og handicap. Du kan også bestille en trykt udgave hos Det Centrale Handicapråds sekretariat

 

PDF: Kortlægning af tilgængeligheden til kollektiv transport, taxi og fly (juni 2015)

Rapport udarbejdet af Sensus for rådet.

 

PDF: Gap-analyse Det Centrale Handicapråd

Rapport udarbejdet af Advice for rådet. (Maj 2015)

 

Kunstneriske blikke på en hverdag med handicap (PDF)

Kunstneriske blikke på en hverdag med handicap (Word)

Rapport med antropologisk interaktionsstudie om tre unge med handicap og deres hverdag. (februar 2015)

Fremtidsfabrikken har også opsat en hjemmeside der dokumenterer projektets metoder og lancering.

 

Befolkningens holdninger og handlinger i relation til personer med handicap (PDF)

Befolkningens holdninger og handlinger i relation til personer med handicap (Word)

Tekstudgave af figurer fra rapporten Befolkningens holdninger og handlinger i relation til personer med handicap (Word)

En rapport, lavet af Incentive, i samarbejde med Ankestyrelsen om befolkningens holdninger og handlinger i relation til personer med handicap. (februar 2015)

 

De var jo ligesom os (PDF)

De var jo ligesom os (Word)

En rapport om Det Centrale Handicapråd og SUMHs fælles skoleprojekt. (februar 2015)

 

Studie af holdninger til personer med handicap (PDF)

Studie af holdninger til personer med handicap (Word)

Et Sociologisk casestudie udarbejdet af Rådgivende Sociologer for Det Centrale Handicapråd (februar 2015)

 

PDF: Holdninger til handicap og kampen for det sidste F (Forside, bagside og program)

PDF: Holdninger til handicap og kampen for det sidste F (Indhold)

Publikation til Det Centrale Handicapråds årsmøde 2015. 

 

Foranalyse til holdningsstrategi

Rådets litteraturgennemgang af nationale og internationale undersøgelser om diskrimination og holdninger til personer med handicap.

 

Samfundsøkonomiske gevinster ved arbejdsmarkedsrettede indsatser for personer med handicap.

Rapport udarbejdet af Cowi for rådet.

 

Word: Mennesker med handicap i Danmark (maj 2014)

PDF: Mennesker med handicap i Danmark (maj 2014)

Hæfte med viden om mennesker med handicap i Danmark.

 

Notat om retssikkerhed (februar 2014)

Rådets notat om, hvordan vi sikrer retssikkerheden for mennesker med handicap. 

 

Folder om handicap i medierne

Her finder du et kort resume af Det Centrale Handicapråds undersøgelse af handicap i medierne.

 

Lighed, ulighed eller usynlighed? Et studie af repræsentationen af handicap i DR's nyhedsudsendelser
Her finder du undersøgelsen af handicap i medierne i sin fulde længde.

 

Tilgængelighed til valg. For personer med funktionsnedsættelse (webudgave august 2013)Forsiden til pjecen Tilgængelighed til valg

Pjece om hvordan kommunerne sikrer adgang til valg for mennesker med handicap. Oprindeligt udgivet af Center for Ligebehandling af Handicappede i august 2009, men stadig aktuel. Opdateret august 2013. 

 

Medborgerskab og handicap. Fra vilje til virkelighed (maj 2013)

Pjece med oplysninger om brugerindflydelse, adgang til demokrati, retssikkerhed og gode eksempler udgivet af Det Centrale Handicapråd i forbindelse med konference om medborgerskab 13. maj.

 

Charter for brugerindflydelse (maj 2013)Charter for Brugerindflydelse

Det Centrale Handicapråds charter for  brugerindflydelse offentliggjort i forbindelse med konference om medborgerskab for borgere med handicap 13. maj.

 

Rådets anbefalinger til en god inklusionsproces i grundskolen.

 

Refleksionspapir om teknologi og velfærd (februar 2012)

Rådets syn på, hvordan vi som samfund kan arbejde med udviklingen af teknologi og velfærd til gavn for mennesker med handicap.

 

FN's handicapkonvention (2008)Forsiden af pjecen Konvention om rettigheder for personer med handicap.

Vi har samlet teksten fra FN's handicapkonvention i denne pjece. 

Den findes også i en trykt udgave, som du kan bestille ved at skrive til dch@dch.dk.