QUIZ: HVAD VED DU OM HANDICAP?

VELKOMMEN TIL DET CENTRALE HANDICAPRÅDS QUIZ

Her kan du teste din viden om handicapområdet. De kilder og materialer vi har brugt i quizzen kan du finde længere nede på siden. Vi har også lagt et worddokument op, som kan downloades, skulle du have lyst til at hente quizzens indhold til dig selv. 

Fortæl os gerne hvad du synes når du er færdig med quizzen!

 

 

 

Her kan du downloade quizzen som en wordfil: Hvad ved du om handicap?

 

HER ER DE VIDENSRESSOURCER VI BRUGTE I QUIZZEN

Fra spørgsmål 1: FN´s fakta om mennesker med handicap som befolkning: Factsheet on Persons With Disabilities

Fra spørgsmål 2: Fakta om handicap og sociale problemer: Servicestyrelsen, Handicap og sociale problemer. 2010

Fra spørgsmål 3: Lær mere om tegnsprog: Tema om tegnsprog

Fra spørgsmål 4: Stemmeret i Danmark hos mennesker med udviklingshæmning

Fra spørgsmål 5: Institut for Menneskerettigheder: Viden om handicapkonventionen 

Fra spørgsmål 6: Projekt Ligelyst, om sex og handicap

Fra spørgsmål 7: Det Centrale Handicapråds formandsblog om Tilgængelighed, design og arkitektur

Fra spørgsmål 8: Guide til god kommunikation, imellem mennesker med og uden handicap 

Fra spørgsmål 9: Instituttet for Blinde og Svagsynede: information om førerhunde

Fra spørgsmål 10: Institut for Menneskerettigheder: diskrimination mod mennesker med handicap