Rådet og konventionen

Opgaven med at fremme, beskytte og overvåge, hvordan konventionen bliver gennemført i Danmark, er placeret i Institut for Menneskerettigheder.

Konventionen stiller krav om, at det civile samfund, og særligt personer med handicap og de organisationer, der repræsenterer dem, skal inddrages og deltage fuldt ud i overvågningsprocessen. Dette sker blandt andet gennem Det Centrale Handicapråd, hvor Danske Handicaporgnisationer er repræsenteret med 5 medlemmer.

Det Centrale Handicapråds opgave er at drøfte og vurdere samfundsudviklingen i lyset af FN’s handicapkonvention. Rådet skal have særligt fokus på bestemte dele af konventionen:

  • inklusion og tilgængelighed (konventionens artikel 3 og 9) 
  • bekæmpelse af stereotyper og skærpet opmærksomhed om evner hos og bidrag fra personer med handicap (konventionens artikel 8). 

For at sikre koordinationen i arbejdet med konventionen er der også to observatører i rådet.

Den ene observatør kommer fra Institut for Menneskerettigheder, for at koordinere rådets arbejde med instituttet overvågningsopgave. Du kan se Institut for Menneskerettigheders hjemmeside om handicapkonventionen her.

Den anden observatør kommer fra Børne- og Socialministeriet, som er det koordinerende ministerium på handicapområdet. Du kan se Børne- og Socialministeriets side om handicapkonventionen her.

Der findes en nærmere beskrivelse af opgaverne i forhold til konventionen i Folketingsbeslutning B 15 fra 2010.

På denne hjemmeside kan du finde mere information om rådets opgaver ved at klikke her.