Regeringens sociale mål

Den daværende regering satte sig en række mål på det sociale område med sine 10 mål for social mobilitet og for første gang er mennesker med handicap nævnt i målene. Rådet mener, at det er positivt, at man har ambitioner på området og at det er godt, at målene bliver fulgt af en status på området i form af en socialpolitisk redegørelse.

Handicap som socialt mål

Handicap er som udgangspunkt ikke et socialt problem, men der kan være sociale udfordringer forbundet med at have et handicap. Derfor er rådet glad for, at mennesker med handicap er omfattet af de 10 sociale mål, som den daværende regering lancerede i maj 2016.

Hensigten med målene er en ’effektiv socialpolitik’, som er baseret på indsatser med dokumenteret effekt. Rådet har generelt arbejdet for en bedre dokumentation og ser meget positivt på, at målene har vidensopsamling og -deling som ambition.   

Livskvalitet skal være et mål

Rådet opfordrer til, at målene fremover også måler på trivsel eller livskvalitet, og ikke kun på om man er i arbejde, under uddannelse eller i stand til at være frivillig. Der er en gruppe med så alvorlige handicap, at de ikke kan nogen af delene. Men de kan stadig have et godt liv. Det, mener rådet, er vigtigt at huske på. I den forbindelse ser rådet frem til et Ph.d. projekt fra Syddansk Universitet, som vil gøre det muligt at måle på udvikling i livskvalitet.

Rådet har også foreslået, at ministerierne koordinerer bedre, så mål fra beskæftigelsesministeren for eksempel bliver koordineret med de sociale mål fra socialministeren.

Læs de sociale 2020-mål i PDF-format her.

Regeringens socialpolitiske redegørelse

De sociale 2020-mål blev fulgt af en årlig socialpolitisk redegørelse, som kom i juni 2016.

Hovedkonklusionerne på handicapområdet er, at mange mennesker med handicap ikke får uddannelse, klarer sig dårligt på arbejdsmarkedet og ender på overførselsindkomst. Det er relevante udfordringer. Det er dog ikke alle mennesker med handicap, der er omtalt i den socialpolitiske redegørelse, men kun grupper der modtager bestemte sociale ydelser efter serviceloven. Rådet mener, at redegørelsen bør omfatte alle borgere med handicap, som får social indsats. For det er svært at vise den reelle udvikling på området, hvis ikke alle bliver regnet med. Rådet opfordrede derfor til, at Social og Indenrigsministeriet, som det koordinerende ministerium på handicapområdet, arbejder for at tilvejebringe data om mennesker med handicap på tværs af ministerielle ressortområder.

Samarbejde er vejen frem
Rådet har foreslået, at redegørelsen fremover bliver til i samarbejde mellem flere ministerier i stedet for kun at dække socialområdet. Det vil give bedre sammenhæng og gøre det nemmere at pege på løsninger.

Læs den socialpolitiske redegørelse i PDF-format.

Anbefalinger om sociale mål og socialpolitisk redegørelse:

Det Centrale Handicapråd anbefaler at:

  • Den socialpolitiske redegørelse udvides til at omfatte alle grupper af borgere med handicap, som får en social indsats.
  • Ministerierne koordinerer mål, så mål fra beskæftigelsesministeren vedrørende borgere med handicap er på linje/koordineret med de sociale mål fra socialministeren på samme område.
  • Der skabes data på tværs af ministerområder.
  • Der skabes bedre data på udviklingen i livskvalitet for borgere med handicap.