Resumé

Denne årsberetning giver et overblik over Centrale Handicapråds arbejde i 2015 og 2016. I beretningen giver Det Centrale Handicapråd en række anbefalinger på nogle af de udfordringer, som mennesker med handicap i Danmark oplever.

Hvem er Det Centrale Handicapråd?

Det Centrale Handicapråd arbejder for, at mennesker med handicap har de samme muligheder for at deltage i samfundet som alle andre. Rådet rådgiver regeringen, Folketinget og andre om handicapspørgsmål.

Rådet er uafhængigt og består af en formand og 16 medlemmer. Anette Laigaard, tidligere administrerende direktør for Socialforvaltningen i Københavns Kommune, er rådets formand. Næstformand er Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer. Medlemmerne er indstillet af centrale organisationer på handicapområdet, og alle bliver udpeget af børne- og socialministeren. Derudover har rådet to observatører: Én fra Børne- og Socialministeriet og én fra Institut for Menneskerettigheder.

Hvad vil Det Centrale Handicapråd?

Det Centrale Handicapråd arbejder for at præge dansk handicappolitik. I dette års beretning anbefaler Det Centrale Handicapråd blandt andet:

  • Den bedste måde at nedbryde fordomme om handicap er, når mennesker med og uden handicap mødes i skolen, på arbejdspladsen og i fritidslivet. Det er hovedkonklusionerne fra rådets store holdningsstrategi fra 2016. Derfor anbefaler Det Centrale Handicapråd, at alle aktører arbejder aktivt for at mennesker med og uden handicap kan mødes. Alle skal også arbejde for at øge bevidstheden om, at mennesker med handicap er en del af befolkningen.
     
  • Beskæftigelse for mennesker med handicap har også en høj prioritet for Det Centrale Handicapråd. Der skal gøres en ekstra indsats for de mange mennesker med handicap, der både kan og vil arbejde, men som har svært ved at komme på arbejdsmarkedet. Det er vigtigt for rådet, at mennesker med handicap som enten ikke kan arbejde eller har en meget begrænset arbejdsevne ikke bliver tvunget i ressourceforløb og arbejdsprøvninger og at der i stedet fokuseres på deres livskvalitet.
     
  • Det er vigtigt, at borgere med handicap kan stole på det offentlige og kan have tillid til, at de får den hjælp, som de har ret til. Rådet har arbejdet på at styrke tilliden mellem borger og det offentlige på baggrund af rådets GAP-analyse fra 2015, der viste en stor tillidskløft mellem borger med handicap og sagsbehandlerne.
     
  • Det er vigtigt at se, at det går den rigtige vej med inklusionen af børn med handicap i skolen. Generelt trives de klasser, der har fået nye kammerater fra specialtilbuddene, lige så godt som andre klasser. En gruppe eksperter kom med anbefalinger til bedre inklusion i 2016 og fremhævede behovet for øget fokus på alle elevers faglige udvikling og trivsel. Det Centrale Handicapråd understreger, man ikke må glemme handicapperspektivet og specialtilbuddene fordi der er børn med handicap, som oplever særligt store udfordringer med inklusion og børn med handicap som fortsat skal have gode specialtilbud.

I årsberetningen finder du også et forord af rådets formand, Anette Laigaard, børne- og socialminister Mai Mercados forord, en række artikler om emner, som rådet har beskæftiget sig med i 2015 og 2016 samt hovedpointerne i årsberetningen på letlæst dansk.