Retssikkerhed og tillid

Det er vigtigt, at borgerne stoler på systemet og fornemmer, at de får den behandling, de har ret til. Det er grundlaget for retssikkerhed. Derfor har rådet arbejdet på at styrke tilliden mellem borger og system med resultaterne af rådets GAP-analyse fra 2015.

Hvordan får vi bedre dialog?

I 2016 har rådet arbejdet med at følge op på og videreformidle GAP-analysen fra 2015. Analysen viser en tillidskløft mellem borger og sagsbehandler. Rigtig mange mennesker med handicap har et negativt billede af sagsbehandlingen, synes sagsbehandlerne mangler viden om handicap, ligesom de ikke føler sig hørt i mødet med kommunen. Derfor har rådet blandt andet opfordret kommunerne til at invitere borgerne til at fortælle om deres oplevelser og klæde sagsbehandlerne bedre på til at møde borgerne.

Det var også på baggrund af GAP-analysen, at rådet holdt en workshop sammen med Bruger-Hjælper Formidlingen og Danske Handicaporganisationer på Folkemødet 2016. Workshoppen gav inspiration til bedre dialog mellem borgere med handicap og den kommunale forvaltning. Der var rigtig mange både borgere med handicap, myndighedsrepræsentanter og kommunalt ansatte, der bidrog med idéer til en bedre dialog.

Som opfølgning til workshoppen har det Centrale Handicapråd sammen med Danske Handicaporganisationer udviklet et idekatalog, der giver inspiration til at styrke dialogen og tilliden mellem kommune og borgere med handicap. Idekataloget giver blandt andet forslag til, hvordan kommunerne kan inddrage borgerne i deres arbejde.

Fortsat fokus på retssikkerhed

Udover workshoppen satte formand for Det Centrale Handicapråd, Anette Laigaard, også fokus på retssikkerheden for borgere med handicap i forskellige debatter på Folkemødet 2016. Rådet har også haft dialog med Ankestyrelsen om retssikkerheden for borgere med handicap. På det første rådsmøde i 2016 fortalte Ankestyrelsen om arbejdet med at nedbringe sagsbehandlingstider og styrke retssikkerheden på handicapområdet.

Rådet er glade for, at der er fokus på retssikkerhed, som gennem flere år har haft en høj prioritet for Det Centrale Handicapråd, og rådet vil også fremover arbejde for øget tillid og dialog mellem borgere og myndigheder.

Anbefalinger om retssikkerhed:

Det Centrale Handicapråd anbefaler at:

  • Regeringen fortsat har fokus på retssikkerhed i sagsbehandlingen på handicapområdet, herunder sikrer, at Ankestyrelsens Task Force på handicapområdet også efter 2017 kan indhente og formidle resultater og erfaringer om god sagsbehandling.
  • Kommunerne fortsat arbejder på at styrke tilliden mellem borgere med handicap og forvaltningen, og inddrager de kommunale handicapråd i arbejdet. For eksempel ved at:
    1. Sikre fokus på den borgeroplevede kvalitet af sagsbehandlingen.
    2. Formulere spilleregler for kommunens møde med borgeren. 
    3. Formulere procedurer for at sikre den fornødne viden i dialogen med borgeren.