Reverse handicaphjælper

Ideen ’Reverse handicaphjælper’ går ud på at finde de interesser og kompetencer hos den enkelte med et handicap, som kan matches med et behov hos eksempelvis en forening eller en privat person uden handicap. Det kan f.eks. være, at personen med handicap er rigtig god til matematik og kan hjælpe i en lektiecafé eller har stor interesse for musik og lyst til at gå til koncert med en person, der er ensom og ikke kommer meget ud. Ved at sætte kontakten og præmisset for mødet op omkring et reelt behov og en løsning, leveret af den enkelte, bliver det en mulighed for et mere ligeværdigt møde. Foreninger eller privatpersoner får også konkret erfaring med, at personer med handicap kan bidrage på flere måder, uden at skulle stå primært som modtager af hjælp.

Der kunne eventuelt knyttes en platform til projektet, hvor der kan samles op på de forskellige aktiviteter, og hvor folk kan søge inspiration i andres forslag, behov og bud.

HVEM KAN SAMLE IDEEN OP?

Mange forskellige organisationer på forskellige niveauer kan bidrage. Både kommuner, kommunale handicapråd, hovedorganisationer og lokale foreninger kan tage initiativ til projektet eller stå som bidragydere.

INSPIRATION

Be My Eyes er et eksempel på hvordan man kan matche behov og evner, på en måde der opfordrer almindelige borgere til at deltage.

HVOR KOMMER IDEEN FRA

Ideen kommer fra Det Centrale Handicapråds udviklingslaboratorie på Folkemødet. 2015, Bornholm. Ideen blev også nævnt i det brugerinput Det Centrale Handicapråd modtog i forbindelse med den Digitale Høring på Tag Del i 2015.