Sådan arbejder vi

Vi går i dialog

Vores vigtigste middel for at nå vores mål om et mangfoldigt samfund er dialog. Vi søger og går i dialog på forskellige måder:

  • I fællesskab finder vi de arbejdstemaer, vi vil sætte fokus på. Og vi bruger vores forskellige baggrunde til at udvikle dem.
  • For hvert tema tager vi fat i personer, foreninger og beslutningstagere, som kan hjælpe os med at gøre en forskel.
  • Vi går i medierne med indlæg, der formidler vores budskaber, og som inspirerer til debat og diskussion.
  • Vi har også en løbende, åben dialog på vores Facebook-side med personer, der har lyst til at give deres besyv med - og alle meninger og forslag er velkomne.

 

 

 

Vi arbejder med temaer

Vores daglige arbejde er bygget op om vores arbejdstemaer. Vi vælger temaerne ud fra områder, emner eller problemstillinger, som vi synes er vigtige at kigge på, og hvor vi kan og vil gøre en forskel.
Du kan læse mere om vores arbejdstemaer her eller i menuen til venstre.

 

Vi samarbejder om handicapkonventionen

Vi samarbejder med Institut for Menneskerettigheder og Folketingets Ombudsmand om at fremme, beskytte og overvåge handicapkonventionen i Danmark.
Der står i konventionen (artikel 33. stk. 2), at der skal være en uafhængig instans i Danmark, der overvåger, om handicapkonventionens rettigheder bliver overholdt. Den opgave har Institut for Menneskerettigheder.
Der står også, at mennesker med handicap og deres nationale organisationer skal inddrages og deltage i overvågningsprocessen. Det sker blandt andet i vores arbejde, fordi vi har Danske Handicaporganisationer som medlem af rådet.
Folketingets Ombudsmand undersøger, hvor let eller svært det er for mennesker med handicap at komme ind til offentlige myndigheder og kulturinstitutioner, og om man disse steder nemt kan få den information, man er ude efter. Han undersøger også, hvordan mennesker med handicap har det på for eksempel bosteder og psykiatriske hospitaler.

Vi holder løbende møder med instituttet og Ombudsmanden for at planlægge vores fælles indsats for at fremme, beskytte og overvåge handicapkonventionen.
 

Du kan læse mere om Institut for Menneskerettigheders arbejde med handicap på deres hjemmeside her.

Du kan læse mere om Ombudsmandens arbejde med ligebehandling af mennesker med handicap på hans hjemmeside her.

 

Vi har fingeren på pulsen

Vi prøver at gøre en forskel i aktuelle sager, der kan være opstået politisk eller i medierne.
I 2011-2012 var det blandt andet disse sager:

  • I Danmark findes der i skrivende stund intet generelt forbud mod at diskriminere mennesker, fordi de har et handicap. Der findes kun et forbud mod diskrimination på arbejdsområdet. Vi vil gerne have et generelt forbud. Derfor gik vi i dialog med justitsminister Morten Bødskov og social- og integrationsminister Karen Hækkerup, der også er koordinerende minister for handicapområdet.
  • I Danmark er der mennesker, der har problemer med at overskue og ordne deres egen økonomi. Derfor kommer de under økonomisk værgemål, så andre bestemmer over deres økonomi. Men når man er under økonomisk værgemål, mister man samtidig sin ret til at stemme. Det, synes vi, er urimeligt. Og Institut for Menneskerettigheder vurderede samtidig, at det er en overtrædelse af FN's handicapkonvention. Det gjorde vi økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager opmærksom på.
  • En sag i medierne handlede om, at mennesker med handicap skal betale mere for at køre med bussen end folk uden handicap. Vi kontaktede derfor nogle trafikselskaber for at høre, hvordan og hvorfor deres takster var, som de var, og følger op på sagen.

 

VIDSTE DU...

at vi ikke kan behandle konkrete sager?
Til gengæld har vi lavet en oversigt over personer, steder og institutioner, som måske kan hjælpe.

Du kan finde oversigten her.