Sådan arbejder vi

Vi arbejder for et mangfoldigt samfund, hvor mennesker med handicap kan deltage på lige fod med andre. Det gør vi blandt andet ved at se på, om udviklingen i samfundet sikrer de rettigheder, som er beskrevet i FN’s handicapkonvention. 

Rådgivning og dialog er to nøgleord i rådets arbejde. En af vores vigtigste funktioner er at rådgive Folketinget, regeringen og myndighederne i handicapspørgsmål. Samtidig er rådet et dialogforum, hvor centrale aktører inden for området mødes og sætter handicappolitiske spørgsmål på dagsordenen - læs mere om rådets sammensætning og medlemmer under ”Hvem er vi”.

 

Vigtige temaer for rådets arbejde
Vores arbejde er bygget op omkring temaer, som, vi synes, er vigtige for at forbedre forholdene for mennesker med handicap.
I 2013-2014 har vi fortsat vores arbejde med temaerne:

 

Dialog fører til forandring
Dialog er et vigtigt redskab for at nå vores mål inden for hvert tema. Derfor tager vi fat i personer, foreninger og beslutningstagere, som kan hjælpe os med at gøre en forskel. Vi formidler vores budskaber i medierne og lægger op til diskussion.

Rådet er også på Facebook og Twitter. De sociale medier giver os mulighed for at gå i dialog og få feedback på de emner, som vi arbejder med. For eksempel skriver formanden en blog, hvor han kommenterer aktuelle ting på det handicappolitiske område. Den poster vi på Facebook og lytter til de kommentarer, folk kommer med. 

Vores formål er at opnå en konstruktiv dialog, hvor forskellige holdninger kommer i spil og bidrager til reelle forandringer i samfundet.

 

Deltag i debatten på de sociale medier – vi glæder os til at høre jeres synspunkter!

Facebook-ikon   ’Synes godt om’ rådet på Facebook. 

Twitter-ikon   Følg med når vi ’pipper’ på Twitter.

 

Her kan du læse mere om rådets baggrund og opgaver.