Socialministerens forord

Billede af Socialminister Karen Elleman.

 

Danmark skal være et samfund, hvor alle – også mennesker med handicap – får sat deres evner og potentiale i spil. På socialområdet kræver det, at vi får udbredt viden om, hvilke indsatser der virker bedst. Vi skal arbejde med metoder, som har en dokumenteret effekt. Det vil være til gavn for den enkelte borger og for samfundet.

De virkningsfulde metoder er derude, og mit ministerium gør meget for at formidle og udbrede dem. Med udgangspunkt i viden om, hvad der virker, kan vi få endnu mere værdi og endnu mere livskvalitet for de mange milliarder, som vi årligt bruger på det sociale område.

Vi skal på handicapområdet forsætte med en åben diskussion af, hvordan vi, indenfor de økonomiske rammer, vi nu engang har, bedst arbejder med inklusion og ligebehandling. Vi skal hele tiden se på, hvordan indsatserne for borgere med handicap kan udvikles og forbedres. Det Centrale Handicapråd er en betydelig og konstruktiv medspiller for regeringen i det vigtige arbejde.

Rådet er ved at udarbejde en strategi for, hvordan man flytter holdninger og gør op med fordomme om mennesker med handicap. Det er et vigtigt arbejde, for selv om vi snart skriver 2016, så bærer mange mennesker fortsat rundt på fordomme og manglende viden om mennesker med handicap. Det skal vi gøre noget ved, og derfor er arbejdet med strategien betydningsfuldt, for strategien bliver et vigtigt bidrag til det fremadrettede arbejde med at skabe lige muligheder for mennesker med handicap.

I denne årsberetning kommer rådet med anbefalinger på en række områder – til regeringen, kommunerne og andre. Jeg vil gerne kvittere for en spændende beretning og for input til det videre arbejde med fremtidens handicappolitik. Jeg er ikke nødvendigvis enig i alle anbefalinger. Men jeg er glad for at få konkrete forslag, som kan indgå i vores debat om området. Det Centrale Handicapråds vigtigste formål er netop at bidrage konstruktivt til debat og dialog på områder som beskæftigelse, inklusion i skolen og holdninger til mennesker med handicap.

Rigtig god læselyst!

Karen Ellemann
Social- og indenrigsminister