Sundhed

Artikel 25: Sundhed

Status for personer med handicaps sundhedstilstand

Sundhed er vigtigt for alle, men for mennesker med fysiske og psykiske handicap, er der nogle særlige udfordringer og brug for et særligt fokus. Dette illustreres blandt andet af nedenstående figur, hvor personer med og uden handicap har givet deres egen vurdering af deres sundhedstilstand [1].

Egen vurdering af sundhedstilstanden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: Personer med og uden handicaps egen vurdering af sundhedstilstand på 8 forskellige barometre.

 

Kortere levetid

Personer med væsentlig udviklingshæmning kan forvente at dø cirka 14 år tidligere end befolkningen generelt [2]. Vi ved også, at personer med udviklingshæmning har en markant overdødelighed grundet eksempelvis kræft, kredsløbssygdomme, ulykker og selvmord i forhold til resten af befolkningen. Mennesker med sindslidelser lever i gennemsnit 10-15 år kortere end den øvrige befolkning [3].

 

Kontakt med egen læge

  • 92 procent af personer med et fysisk handicap har været i kontakt med egen læge indenfor det sidste år [4].
  • 90 procent af personer med en længerevarende psykisk sygdom har været i kontakt med egen læge indenfor det sidste år [5].
  • 73 procent blandt personer uden handicap har været i kontakt med egen læge indenfor det sidste år [6].

Personer med et fysisk handicap har generelt dårligere sundhedsadfærd end resten af befolkningen. For eksempel spiser 53 procent ikke grøntsager dagligt. Det samme gælder kun for 39 procent af personer uden handicap. Blandt personer med en længerevarende psykisk sygdom er det samme tal 41 procent [7].

          Personer med et fysisk handicap har generelt dårligere sundhedsadfærd end resten af befolkningen.

Praktiske udfordringer i forbindelse sundhed

Personer med handicap har behov for at besøge den praktiserende læge, tandlæge med videre lige som alle andre. Den seneste landsdækkende undersøgelse af tilgængeligheden til helseklinikker som for eksempel alment praktiserende læger, speciallæger og fysioterapeuter er fra 2004. Den viser, at 65 procent af klinikkerne samlet set ikke er tilgængelige [8].

Danske Handicaporganisationer har i juli 2016 ud fra oplysninger på Sundhed.dk optalt antallet af sundhedsklinikker, der har markeret, at klinikken har handicapvenlig adgang. Resultatet af undersøgelsen fremgår af nedenstående figur. Procenten er beregnet ud fra det samlede antal klinikker indenfor hver kategori. Som det fremgår er der ingen klinikker indenfor ergoterapeutområdet, der har oplyst på Sundhed.dk, at de har handicapvenlig adgang. 71 procent af fysioterapeutklinikkerne har oplyst at have handicapvenlig adgang.

 

Handicapvenlig adgang til sundhedsbehandlere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overblik over tilgængelighed til landets sundhedsbehandlere. Kilde: Tilgængelighed til det nære Sundhedsvæsen, DH-udspil sendt til udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, side 4, tabel 1.

 

Den landsdækkende undersøgelse fra 2004 måler kun på tilgængelighed for kørestolsbrugere ved klinikkernes indgang og på toiletforhold. Men der kan være mange andre udfordringer for personer med handicap. For eksempel kan det være umuligt at flytte sig over i tandlægestolen, op på lægens briks eller at sidde rigtigt i forhold til en mammografiundersøgelse. Mennesker med kognitive handicap eller sansehandicap kan have vanskeligheder ved at orientere sig i klinikker eller på hjemmesider. Her kan det på grund af problemer med designet af hjemmesiden være umuligt at finde og læse information om klinikkens åbningstider, foretage tidsbestilling med videre.

                            65 procent af klinikkerne er ikke tilgængelige.

Der kan læse mere om sundhed og handicap her:

Sundhedstilstanden blandt voksne med udviklingshæmning, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2014.

Sundhedsprofil for voksne med helbredsrelateret aktivitetsbegrænsning og fysisk funktionsnedsættelse, Statens Institut for Folkesundhed, 2014.

Tilgængelighed til det nære Sundhedsvæsen, DH-udspil sendt til udvalget om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Foreløbige resultater fra SHILD 2016.

 

  • Krav og inspiration til fysisk tilgængelighed:

Godadgang.dk

Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet i København

 

OBS: Summen af procenttal kan være forskellig fra 100 på grund af afrunding.


[1] Foreløbige resultater fra SHILD 2016.

[2] Sundhedstilstanden blandt voksne med udviklingshæmning, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2014, side 5.

[4] Sundhedsprofil for voksne med helbredsrelateret aktivitetsbegrænsning og fysisk funktionsnedsættelse, Statens Institut for Folkesundhed, 2014, side 97 og 124.

[5] Sundhedsprofil for voksne med helbredsrelateret aktivitetsbegrænsning og fysisk funktionsnedsættelse, Statens Institut for Folkesundhed, 2014, side 97 og 124.

[6] Sundhedsprofil for voksne med helbredsrelateret aktivitetsbegrænsning og fysisk funktionsnedsættelse, Statens Institut for Folkesundhed, 2014, side 97 og 124.

[7] Sundhedsprofil for voksne med helbredsrelateret aktivitetsbegrænsning og fysisk funktionsnedsættelse, Statens Institut for Folkesundhed, 2014, side 66 og 116.

[8] Undersøgelse af tilgængeligheden for handicappede på klinikker drevet efter overenskomst med den offentlige sygesikring, udgivet af Amtsrådsforeningen 2005.