Taler

Oplæg til Health and Rehab Scandinavia-messen 2014

På Health and Rehab Scandinavia-messen, som er Skandinaviens største messe inden for social- og sundhedsområdet, holdt Tue Byskov Bøtkjær i september 2014 et oplæg om, hvorfor velfærdsteknologi blandt andet skal tænkes om et tilbud til borgerne, og ikke kun som et middel til at nå et mål om effektivisering. 

 

Tale til seminardag for kommunale handicapråd, april 2014
Danske Handicaporganisationer, Det Centrale Handicapråd, Socialstyrelsen og KL inviterer medlemmerne af de kommunale handicapråd til fem seminarer om rådenes praksis landet over. Tue Byskov Bøtkjær holdt tale om, hvordan de kommunale handicapråd kan få større indflydelse.

 

Tale til dialogmøde om handlingsplan på handicapområdet, marts 2013
Et af fokusområderne i regeringens kommende handlingsplan på handicapområdet er, hvordan private og frivillige kan spille ind. Her er det input, vores formand kom med til et dialogmøde om emnet.
 

Tale til høring om e-valg i Folketinget, marts 2013
Folketingets Kommunaludvalg holdt høring om elektronisk valg. Vores formand, Tue Byskov Bøtkjær, holdt en tale om fordelene ved e-valg for personer med handicap.

 

Tale til gå-hjem-møde om handicapforskning 2012
Rådet, SFI og det nordiske handicapnetværk NNDR holdt møde om status på forskning i handicap i Danmark. Her holdt Tue Byskov Bøtkjær en tale, hvor hovedbudskabet var at inddrage borgere med handicap i forskningen.
 

Oplæg til Health and Rehab Scandinavia-messen 2012
I 2012 var HIT-messen (se ovenfor) aflyst til fordel for Health and Rehab Scandinavia, som er Skandinaviens største messe inden for social- og sundhedsområdet. Her holdt Tue Byskov Bøtkjær et oplæg om, hvor vigtigt det er at inddrage brugerne i udviklingen af de velfærdsteknologiske løsninger, som netop brugerne skal have glæde af.

 

Tale til Socialpædagogernes Landsforbunds handicap-konference 2012
Formand Tue Byskov Bøtkjær holdt i 2012 en tale til Socialpædagogernes Landsforbunds handicap-konference. Konferencen havde titlen "Plads  for os alle." Tue Byskov Bøtkjær satte blandt andet fokus på, hvor meget medbestemmelse, beboerne har på diverse botilbud - og at det er helt nødvendigt for beboerne at have medbestemmelse ifølge FN's handicapkonvention.

 

Grundlovstale på Egmont Højskolen 2011 
Formand Tue Byskov Bøtkjær holdt i 2011 grundlovstale på Egmont Højskolen. Talen handlede blandt andet om, at frihed og fællesskab skal være for alle og om at se ressourcerne i alle mennesker.
 

Åbningstale til HIT-messen 2011
HIT-messen er Hjælpemiddelinstituttets årlige konference om og udstilling af informations- og kommunikationsteknologiske løsninger til personer med handicap. I 2011 holdt formand Tue Byskov Bøtkjær åbningstalen. Her opfordrede han blandt andet til at bryde vanetænkningen, når man skal udvikle hjælpemidler.