Teknologi, velfærd og digitalisering

Baggrund / Mål / Initiativer / Materialer

Baggrund

Udviklingen af ny teknologi går hurtigt og forandrer løbende vores muligheder i hverdagen. På samfundsplan er der meget fokus på at bruge ny teknologi til velfærdsydelser - både robotstøvsugere og smartphones tænkes med, når vi skal løse samfundets velfærdsopgaver.

Teknologien rummer enorme potentialer for at forbedre menneskers hverdag og for at skabe et mere inkluderende samfund. For det enkelte menneske er teknologien et redskab til at udfolde sig effektivt og uafhængigt - i hjemmet, skolen, transporten, på arbejdsmarkedet og i fritiden. For myndigheden er teknologien et redskab til at yde den bedst mulige service til borgerne. Og for virksomhederne skal teknologien være en god forretning på kort og lang sigt.

Siden 2012 har vi bredt temaet om velfærd og teknologi ud til også at omfatte digitalisering - digitalisering er for eksempel, når man erstatter brevpost med e-post. Politikerne ser i højere og højere grad digitalisering som en måde at effektivisere på. Og inden udgangen af år 2015 er det regeringens mål, at al kommunikation mellem borgere, myndigheder og virksomheder skal ske digitalt. Samtidig bliver også flere private tjenester digitaliseret.

Hvis vi skal udnytte teknologiens og digitaliseringens muligheder fuldt ud, skal vi forene perspektiverne i en langsigtet ramme for udviklingen. Og vi skal have blik for at supplere teknologien med personlig betjening og støtte, når den form for kompensation er nødvendig.

 

Til toppen af siden

Mål

Overordnet arbejder vi for, at den nye teknologi gør størst mulig gavn for mennesker med handicap og bliver et skridt på vejen til et mere inkluderende samfund. Vi vil skærpe opmærksomheden hos de centrale aktører i udviklingen, så de har blik for potentialerne for at skabe inkluderende løsninger, men også for de dilemmaer og hensyn, som er nødvendige at have med i sine overvejelser, når man digitaliserer og udvikler teknologisk i et mangfoldigt samfund.

Mere konkret er vores mål:

 • At fremme udviklingen og udbredelsen af ny teknologi, der kan være med til at sikre inklusion af personer med handicap.
 • At fremme, at digitale løsninger bliver udformet, så de er tilgængelige for personer med handicap – både som arbejdsredskaber og som servicetilbud.
 • At de alternative løsninger, for den gruppe af personer med handicap, som ikke vil kunne anvende de digitale løsninger, er lettilgængelige og værdige.
 • At brugerperspektivet i udviklingen og udbredelsen af de digitale og velfærdsteknologiske løsninger medtænkes i den samlede ramme fra begyndelsen, herunder ved at der udvikles systemer, som kan tale sammen.

Initiativer

Rådet har arbejdet med velfærdsteknologi og digitalisering på forskellige måder:

 • Vi har udarbejdet et refleksionspapir på baggrund af en temadrøftelse den 7. december 2011. Papiret danner grundlag for rådets arbejde for at påvirke udviklingen i retning af løsninger, der passer til et mangfoldigt samfund. Rådet vil gå i dialog med myndigheder, beslutningstagere og de faglige miljøer for at fremme, at personer med handicaps særlige behov indgår i den generelle samfundsudvikling blandt andet på det teknologiske og digitale område. Læs papiret her.
  • Vi er eksempelvis i løbende dialog med Digitaliseringsstyrelsen i forhold til Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi og den velfærdsteknologiske udvikling. Vi fokuserer på de barrierer og fordele, som den teknologiske udvikling og digitaliseringen giver. For at kunne give Digitaliseringsstyrelsen de rigtige input er vi løbende i kontakt med forskellige handicaporganisationer.
 • Vi har taget en række initiativer i forhold til at udnytte teknologien, så personer med handicap kan sætte kryds på stemmesedlen:
  • Rådets formand holdt oplæg ved Folketingets Kommunaludvalgs høring om e-valg i marts 2013. Læs oplægget her.
  • Vi har samlet fagpersoner, politikere og embedsmænd for i fælleskab at arbejde med teknologiens mange muligheder og fordele.
  • Vores formand hold oplæg på det første dialogmøde om innovative løsninger og ny teknologi i forbindelse med regeringens handlingsplan for handicapområdet.
  • Rådet har også givet skriftligt bidrag til handlingsplanen, hvor vi opfordrer til at fastsætte krav om tilgængelighed i lovgivningen. Læs vores bidrag til handlingsplanen her.  
  • Vi formidler rådets synspunkter bredt. Vi har blandt andet:
   • Skrevet debatindlæg i pressen og på nettet. 
   • Formidlet refleksionspapiret på Skandinaviens største messe inden for sundhedsområdet

Materialer

 1. Det Centrale Handicapråds refleksionspapir om Teknologi og velfærd
  Refleksionspapiret indeholder rådets anbefaling til regeringen. Der er fokus på behovet for en samlet ramme for udvikling og brug af ny teknologi. Rådet anbefaler at der satses på udvikling af velfærdsteknologi i samarbejder, der involverer alle aktører også borgerne.
 2. Socialt Udviklingscenter SUS
  SUS har gennemført flere spændende projekter, der handler om at gøre nye teknologiske muligheder brugbare for personer med handicap.
 3. Digitaliseringsstrategi 2016-2020
  På denne hjemmeside, hos Digitaliseringsstyrelsen, findes information om digitaliseringsreformen og det forberedende arbejde om velfærdsteknologi som finansministeren og Økonomi- og indenrigsministeren har sat i gang. På styrelsens hjemmeside kan man også finde råd og vejledning omkring Standarder, krav og anbefalinger, samt praktiske løsningsforslag i forbindelse med digitalisering.