Temaer

Rådets arbejde er koncentreret inden for temaer.

Rådet vælger løbende, hvilke temaer, der skal arbejdes med. Det kan være generelle problemstillinger, som rådet vælger at prioritere, eller det kan være aktuelle emner, som det er relevant at tage op.

Inden for hvert tema arbejder rådet på at skabe forandringer. Målet er inklusion og lige muligheder for personer med handicap.