Temaerne

Til borgermøderne hørte vi borgernes tanker om dét at være medborger med handicap i Danmark.

Møderne satte fokus på fire forskellige temaer:

 

Brugerindflydelse

Brugerindflydelse er vigtig for at få gode løsninger på tilbud og indretninger, der har betydning for borgere med handicap. Har du indflydelse eller ej? Og hvordan?

 

 

 

Diskrimination

Oplever du diskrimination på grund af handicap? Hvordan tror du, man kan komme diskrimination af personer med handicap til livs?

 

 

Stemmeret og stemmeafgivelse

Dét at kunne stemme til et valg er et af de klareste symboler på, at alle kan være med til at bestemme i Danmark, altså være med i demokratiet. Oplever du situationer, hvor dit handicap gør, at du har sværere ved at stemme end andre personer? Og hvad kunne gøre det nemmere for dig?

 

 

Borgerens retsstilling

Hvordan oplever du mødet med det offentlige? Hvad er vigtigt for dig, når du har en sag til behandling hos det offentlige? Kender du dine rettigheder i processen? Og føler du, at dine rettigheder bliver respekteret?

 

 

 

 

OBS: Til møderne fik deltagerne en spørgeguide, som kunne hjælpe diskussionen i gang. Den kan du se ved at klikke her.