Tillid

Mange mennesker med handicap oplever frustrationer i deres møde med systemet. For eksempel når de skal søge støtte til hjælpemidler, have jobafklaring eller mulighed for at benytte transportordninger. Udfordringen er ofte, at der ikke er tilstrækkelig tillid mellem borger og sagsbehandler. Det Centrale Handicapråd udarbejdede i 2015 en GAP-analyse, der viser en tillidskløft mellem borger og sagsbehandler.
 

Gensidig tillid og fokus på individuel situation er vigtigt

GAP-analysen viser, at alle er enige om, at det er vigtigt med gensidig tillid, god forberedelse og kendskab til lovgivningen, hvis man skal have god kontakt i sagsbehandlingen.
 
Et af analysens klare resultater er, at mange mennesker med handicap har et negativt billede af sagsbehandlingen, synes sagsbehandlerne mangler viden om handicap, ligesom de ikke føler sig hørt i mødet med kommunen. Men hvis borgerne oplever, at der er fokus på deres individuelle situation, har det en positiv effekt. Så vurderer de også de andre aspekter i sagsbehandlingen mere positivt.
 

Manglende tillid har store konsekvenser

Konsekvensen af tillidskløften mellem borger og sagsbehandler kan være dårlige løsninger og spildte ressourcer. Borgerne står tilbage med en dårlig oplevelse, og det fylder meget for dem, når de ikke føler sig hørt. Lederne og politikerne i kommunerne risikerer også at træffe dårlige beslutninger på området, fordi medarbejderne savner indblik i borgernes oplevelser.
 

Hovedkonklusioner fra GAP-analysen [1]

 

  • Store forskelle i vurderinger: Borgerne vurderer sagsbehandlingen lavt på alle parametre, og der er store forskelle mellem borgerne og sagsbehandlernes og ledernes vurderinger.

  • Gensidig tillid vigtigt: Borgerne og de professionelle er enige om, at gensidig tillid, god forberedelse og solidt kendskab til lovgivningen er de vigtigste parametre for en god kontakt i sagsbehandlingen.

  • Ikke indflydelse på egen situation: Borgerne oplever ikke, at de har indflydelse på deres situation, og føler ikke, at de bliver hørt i kontakten med kommunen.

  • Individuelt fokus har positiv effekt: Borgere, som oplever, at sagsbehandlingen er fokuseret på deres individuelle situation, har generelt et mere positivt syn på sagsbehandlingen.

  • Store forskelle i oplevelser: Der er store forskelle mellem borgernes og de professionelles oplevelse af stemningen i mødet mellem borger og sagsbehandler – her er der både en stor andel med meget positive og negative oplevelser.

  • Manglende viden om specifikke handicap: Borgerne oplever, at sagsbehandlere har en meget lav grad af viden om deres specifikke handicap.

  • Viden giver skræddersyet rådgivning: Borgere, som møder sagsbehandlere med en højere grad af viden om tilbud og deres specifikke handicap, oplever også, at de får en mere skræddersyet rådgivning.
     
  • Ledere er mere positive: Lederne vurderer generelt sagsbehandlingen mere positivt end sagsbehandlerne.
 

Du kan læse hele GAP-analysen her: 

 

Idékatalog

Det Centrale Handicapråd har i samarbejde med Danske Handicaporganisationer udviklet et idékatalog for at give inspiration til, hvordan man kan styrke dialogen og tilliden mellem kommune og borgere med handicap. 
 
Læs idékataloget her:
 
 

[1] GAP-analyse Det Centrale Handicapråd, rapport udarbejdet af Advice for Det Centrale Handicapråd, maj 2015.