Tv-show, der formidler muligheder

Man kan lave et tv-show i stil med de store indsamlingsshows, men hvor man byder ind med muligheder og oplevelser frem for penge. Mulighederne kan gå begge veje. Det kan være personer eller virksomheder, der giver mennesker med handicap oplevelser, som handicappet ellers vanskeliggør. Eller det kan være personer med handicap, der selv søger muligheden for at hjælpe andre på en bestemt måde.

Her kunne især ideen om Reverse handicaphjælper spille ind, idet mennesker med handicap kunne komme i spil som bidragsydere.

HVEM KAN SAMLE IDEEN OP?

En af de store tv-kanaler eller radioprogrammer, eksempelvis kanalerne på DR, kan tage idéen op og skabe synlighed omkring showet. Virksomheder, foreninger og privatpersoner kan derefter stille sig selv til rådighed og donere de konkrete muligheder.