Uddannelse

Tegning af en skoletavle med skriften "2+2="Vigtigheden af uddannelse for personer med handicap kan ikke understreges nok.

For mennesker med handicap har uddannelse rigtig stor betydning for, om det kan lykkes at få et job. Det viser en rapport fra SFI, der udkom i foråret. Desværre er det ofte en lang og kompliceret vej at tage uddannelse, hvis man har et handicap. I en undersøgelse fra Danske Handicaporganisationer svarer 83 procent af studerende med handicap, at de føler sig stressede eller mistrives, og mange er bekymrede for, at de ikke kan gennemføre studiet på grund af Fremdriftsreformen. Tallene er bekymrende, og derfor har Det Centrale Handicapråd skrevet til uddannelses- og forskningsminister Søren Pind. I brevet understreger rådet alvoren i udfordringerne på uddannelsesområdet og inviterer ministeren til dialog.
 

Svære overgange fra grundskole

Omkring 20 procent af en årgang – både unge med og uden handicap – har hverken opnået studie- eller erhvervskompetence syv år efter, de er gået ud af grundskolen. Rådet har et ønske om, at der bliver sat et specifikt fokus på unge med handicap. Klarer de sig endnu dårligere? Hvad er udfordringerne? Hvordan er udviklingen? Rådet vil derfor opfordre Undervisningsministeriet til at undersøge, hvordan unge med handicap klarer overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Undersøgelsen skal designes, så det er muligt at følge og sammenligne udviklingen over tid.
 

STU skal bygge bro til arbejdsmarked og fritidsliv

Rådet har også drøftet den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU), som er en tre-årig uddannelse rettet mod unge med udviklingshæmning og andre unge med særlige behov under 25 år. I september kom en evaluering, som viser, at uddannelsens mål med at styrke elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer i høj grad bliver opfyldt. Men det kan være udfordrende at komme fra STU’en og videre i livet. Rådet har derfor kontaktet undervisningsminister Merete Riisager med en opfordring til at sikre bro-bygning fra STU-forløbet og de unges videre liv på arbejdsmarkedet eller i samfundets frivillige fællesskaber.

 

Læs rådets brev til uddannelses- og forskningsminister Søren Pind, september 2017.
Læs rådets brev til undervisningsminister Merete Riisager, december 2017.

 

Rådets anbefalinger:

1. Undervisningsministeriet skal foretage tilbagevendende undersøgelser om, hvordan det går elever med handicap i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse.

2. Undervisningsministeren skal inddrage de relevante ministerier i at sikre fokus på at forbedre brobygning fra STU-forløbet til den unges videre liv og mulighed for beskæftigelse og/eller deltagelse i samfundets frivillige fællesskaber.

3. Uddannelses- og forskningsministeren skal sikre en præcisering af studerende med handicaps ret til rimelig tilpasning i forbindelse med videregående studier og eksamen. Ministeren bør overveje en ordning, hvor studerende med handicap ikke medregnes i de videregående uddannelsers aktivitetskrav.