Venskabsklasser

Der kan oprettes venskabsklasser mellem almindelige folkeskoler og specialskoler. Venskabsklasserne kan lave aktiviteter sammen, hvor eleverne møder hinanden på kryds og tværs, og får indblik i hinandens liv og hverdag. At lære om andres hverdag kan være meget abstrakt, hvis det kun foregår ved hjælp af undervisningsmateriale. Ved at komme i øjenhøjde med hinanden, kan elever i begge klasser få bedre kendskab til hinandens liv og hverdag.

Mulige aktiviteter på tværs af klasser kan være:

  • Idræt og bevægelse.
  • Emneuge projekter.
  • Ernæring/sundhed/husholdning/madkundskab.
HVEM KAN SAMLE IDEEN OP?

Målgruppen er børn med og uden handicap, i almindelige og specialklasser og initiativet til kontakt kan tages af flere. Det kan fx være skolerne selv, de enkelte lærere eller forældregrupper
Kommunerne kan eventuelt være med til at formidle kontakten mellem interesserede skoler/klasser.

INSPIRATION

Venskabsklasser bruges allerede til at undervise børn om andre kulturer, eksempelvis i Edutainmenthuset og Foreningen Norden. Dette koncept kan også inspirere til mål for venskabsklasser på tværs af specialskolerne og folkeskolen.

HVOR KOMMER IDEEN FRA

Ideen kommer fra det brugerinput Det Centrale Handicapråd modtog i forbindelse med den Digitale Høring på Tag Del i 2015.