Viden

Stegtegning af en hjerneHvis mennesker med handicap skal have den bedste støtte, så er første skridt på vejen, at vi ved, hvad der virker.

Hvilke typer handicap har folk? Hvilken hjælp er der brug for? Hvor meget koster det?
Hvis mennesker med handicap skal have den bedst mulige hjælp, er det vigtigt at have viden, tal og fakta. Det Centrale Handicapråd er derfor meget optaget af, hvilken viden der findes på området – og ikke mindst, hvilken viden vi har brug for fremover, hvis forholdene skal forbedres.
 

Omkostninger, effekt og udvikling

En af de store udfordringer er, at flere og flere bliver diagnoseret med et fysisk eller psykisk handicap, og at behovet for hjælp stiger, mens de økonomiske rammer er stramme. Især socialpædagogisk støtte og botilbud er meget omkostningsfulde for kommunerne. Både KL og Socialstyrelsen har fremlagt for rådet, hvordan de arbejder med dataindsamling i forhold til at udvikle, afprøve og udbrede metoder, der både er gode for borgeren og effektive. Rådet har også drøftet KL’s socialpolitiske udspil ’Fælles om fremtidens socialpolitik’, der blandt andet lægger op til mere samarbejde på tværs af sektorer inden for stat og kommune, samt mere samarbejde på tværs af regionerne og kommunerne. Udspillet understreger også vigtigheden af styrket dialog med virksomheder og mere systematisk forskning. Det er tiltag, som rådet bakker op om.
 

Socialpolitisk Redegørelse

Den Socialpolitiske Redegørelse, som Børne- og Socialministeriet udgav for anden gang i juni 2017, indeholder vigtig viden omkring handicap og indsatser. Der er nogle begrænsninger ved redegørelsen, da det langt fra er alle mennesker med handicap, der er talt med, men kun de personer, der får støtte efter serviceloven. Det Centrale Handicapråd mener derfor, at redegørelsen vil stå stærkere, hvis den fremover bliver mere omfattende og både inkluderer flere kommuner og flere personer med handicap - for eksempel også alle de personer, der får hjælpemidler. Det vil ligeledes være et stort plus, hvis redegørelsen forholder sig til livskvalitet – for eksempel om borgerne har det godt og oplever, at de har indflydelse på deres eget liv. Men man skal jo starte et sted, og Det Centrale Handicapråd mener, at den Socialpolitiske Redegørelse er et godt udgangspunkt for at blive klogere på udviklingen på området. Derfor inviterede rådet i samarbejde med Børne- og Socialministeriet til et orienteringsmøde i september, hvor redegørelsen blev præsenteret, og der var mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til ministeriet.
 

Fakta om livet med handicap

Institut for Menneskerettigheder har præsenteret rådet for deres såkaldte Handicapbarometer. Baraometeret dækker over ti områder, blandt andet uddannelse, sundhed, beskæftigelse og politisk deltagelse, hvor forholdene for mennesker med og uden handicap bliver sammenlignet. Disse tal blev offentliggjort i slutningen af året og vil gøre det nemmere at følge med i, om Danmark lever op til FN’s handicapkonvention.
Sidst, men ikke mindst, har rådet samlet forskellige fakta, der kan give et billede af, hvordan hverdagslivet ser ud for personer med handicap. Tallene blev udgivet op til kommunal- og regionsvalg i november, så både politikere og borgere havde mulighed for at bruge dem i forbindelse med valget - for lokalpolitik har stor betydning for mennesker med handicap. Planen er, at disse fakta skal udbygges i løbet af 2018, så det bliver nemt for alle at finde fakta om livet med handicap på forskellige områder.
 

Læs Fakta om mennesker med handicap.
Læs rådets brev til KL's Social- og Sundhedsudvalg, juni 2017. 
Læs rådets brev om Socialpolitisk Redegørelse til børne- og socialminister Mai Mercado, november 2017.

 

Rådets anbefalinger:

1. Børne- og socialministeren skal gøre en indsats for at få alle kommuner med i den socialpolitiske redegørelse, så tallene også kan bruges lokalt.

2. Børne- og socialministeren skal arbejde for bedre tværgående data, så den socialpolitiske redegørelse kan ses i sammenhæng med andre områder, fx beskæftigelse og uddannelse samt at tal, der danner grundlag for redegørelsens analyser, kan trækkes i en offentlig tilgængelig database.

3. Børne- og socialministeriet bør gøre en særlig indsats for, at den socialpolitiske redegørelse kommer ud at leve i handicaprådene.