Alle har ansvar for inklusion – også forældrene

Politiken har i dag en historie om, at nogle forældre tager deres børn ud af folkeskolen, fordi der er kommet flere elever med særlige behov.
 
Ingen kan bebrejde forældre, at de gør, hvad, de mener, er bedst for deres børn. Men det ændrer ikke ved, at forældrene har et medansvar for rammerne om børnenes skolegang og fællesskabet i klassen. Forældrenes organisation, Skole og Forældre, har heldigvis taget det ansvar på sig sammen med os i Det Centrale Handicapråd og iværksat en målrettet indsats for at klæde skolebestyrelser og forældre på til at skabe gode rammer om inklusion. Interessen har været så stor, at vi på 79 møder i hele landet har været i dialog med mere end 1500 medlemmer af skolebestyrelser. Nu følger vi op med materiale, der retter sig mod de behov for viden og redskaber, som de gav udtryk for. Det viser, at der er mange steder i landet er stor opbakning til at få inklusion til at lykkes -og at et skoleskift ikke nødvendigvis er den eneste løsning. 
 
Vi har brug for et inkluderende samfund.  Det starter i skolen, men med perspektiver for livet. Det lykkes, når vi stopper med at sende ansvaret videre til politikere, embedsmænd, skoleledere, lærere, forældre eller børnene selv. Det lykkes, når alle tager ansvar for en skole, hvor hvert barn – med eller uden særlige behov – er et mål i sig selv. Fagligt, trivselsmæssigt og i fællesskab. Det lykkes hver dag mange steder i hele landet. Det kan man heldigvis også læse et eksempel på i dagens Politiken.
 

Dato: 

Onsdag, 11 juni, 2014