Anettes julehilsen: Job, tillid og holdninger

Kære Alle

2017 har været et begivenhedsrigt år, og vi har taget fat på tunge og vigtige emner. Der er tre emner, jeg særligt vil fremhæve fra året: Beskæftigelse, tillid og holdninger. Det er tre meget forskellige områder, men fælles for dem er, at alle har stor indvirkning på livet for mennesker med handicap.

Job til alle – også mennesker med handicap
Det betyder utrolig meget for mennesker at få og fastholde et job. Det kræver en særlig indsats. Ikke blot fra den enkelte med handicap, men også fra arbejdsgivere og kommuner. I år har Det Centrale Handicapråd sendt beskæftigelsesministeren en række forslag til, hvordan det kan gøres nemmere for mennesker med handicap at få foden inden for på arbejdsmarkedet.

Samtidig er vi blevet indhentet af fremtiden. Ny teknologi gør desværre, at mange af de job, som mennesker med handicap har, i de kommende år vil forsvinde. Rådet har været en del af projektet ’Disrupted’, der har set på, hvilke jobfunktioner robotter og ny teknologi vil erstatte eller forandre i nærmeste fremtid. Men vi må ikke lade os slå ud af den lidt dystre forudsigelse om job, der forsvinder. Vi må i stedet være optimistiske og se på alle de muligheder, som den nye teknologi giver folk med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser på arbejdsmarkedet. Ny teknologi åbner både helt nye jobmuligheder og kan hjælpe mennesker med handicap til at udføre opgaver, der hidtil var umulige.

Gode holdningsinitiativer sat i værk
Et andet emne, der har præget året 2017, er holdninger til mennesker med handicap. Det er bekymrende, hvor mange fordomme der er til mennesker med handicap. Det Centrale Handicapråd har i årets løb sat forskellige initiativer i værk, der skal vise, at mennesker med handicap er en naturlig del af samfundet – og ikke mindst: at personer, der har et handicap, er lige så forskellige som alle andre. Blandt andet har vi lavet en guide til, hvordan mennesker med handicap kan blive bedre repræsenteret i kommunikation fra offentlige myndigheder, vi har holdt oplæg på jobcentre, vi har startet en dialog med centrale aktører fra foreningslivet, og vi har sat fokus på holdninger til vores årsmøde. Arbejdet med at flytte holdninger er dog et lang sejt træk, som ikke sker fra den ene dag til den anden. Men det kan lykkes, hvis alle i samfundet gør en aktiv indsats.

Tillidskløften skal brydes
Sidst, men ikke mindst, har tillid fyldt meget i det sidste år. Der er en tillidskløft mellem borgere med handicap og sagsbehandlere. Jeg har deltaget i forskellige drøftelser og debatter i årets løb, hvor jeg er blevet bekræftet i dette. Heldigvis har jeg også fået indblik i, at mange kommunerne allerede har sat initiativer i værk, der skal styrke tilliden og forbedre sagsbehandlingen. Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er at dele disse gode erfaringer. Mit ønske er, at der virkelig tages fat om nældens rod og arbejdes konstruktivt med at sikre, at kompetencerne hos sagsbehandlerne og kompetencerne hos borgerne og handicaporganisationerne indgår i et konstruktivt samspil med det formål at skabe bæredygtige gode løsninger til gavn for mennesker med handicap.

Da jeg stopper som formand for Det Centrale Handicapråd ved årsskiftet, vil jeg slutte med en stor tak til alle rådsmedlemmer, politikere, fagfolk og mennesker med handicap, som jeg har mødt gennem mit virke som formand. Alle har bidraget med gode og forskellige perspektiver til, hvordan vi sikrer lige forhold for mennesker med handicap. Held og lykke til den nye formand og det nye råd med fortsat at bringe disse vigtige problemstillinger på banen.

Tak for et godt år!

Dato: 

Tirsdag, 19 december, 2017