Digitaliseringen er ikke problemet

Digitaliseringen kan risikere at hægte mennesker med handicap, ældre og socialt udsatte af udviklingen, skrev Robert Olsen for nyligt i Politiken. Han ved, hvad han snakker om - han er forstander for Kofoeds Skole, som hjælper arbejdsløse og socialt udsatte mennesker til at hjælpe sig selv. Robert Olsen nævner blandt andet eksempler på hjemløse, der mister kontanthjælpen, fordi de ikke reagerer på post sendt til en digital postkasse, som de ikke ser. Man kan få det indtryk, at det er teknologien, der står i vejen for, at udsatte borgere kan være med og få hjælp fra det offentlige.

 

Hvis det var sådan, ville det sikkert være tilstrækkeligt med Digitaliseringsstyrelsens gode forsøg på at gøre de nye løsninger brugervenlige og tilgængelige. Og de midler, der er sat af til IT-uddannelse af svage grupper.

 

Men jeg vil alligevel vove den påstand, at digitalisering ikke er problemet - udfordringerne ved kommunikationen mellem borgerne og myndighederne stikker dybere. Selv uden digitalisering er det ikke usædvanligt, at folk hægtes af offentlige systemer. Hvis en blanket er uforståelig, hjælper det ikke, at den er på papir. Hvis man løber fra Herodes til Pilatus i systemerne, er det ikke digitalisering, der er den første udfordring. Og hvis breve med regler, pligter og rettigheder er uforståelige, er det ligegyldigt, om de er printet ud og puttet i en kuvert. Og vi må ikke glemme, at der faktisk nogle, som bliver koblet af digitaliseringen, fordi de bliver mindre afhængige af hjælp til at håndtere deres egne anliggender.

 

Når det offentliges digitale kommunikation ikke når sit mål, er det et værktøj, der bliver brugt forkert – et udtryk for nogle systemer, som er ude af trit med de personer, som de betjener, og som det er deres pligt at gøre sig forståelige for. Derfor ligger løsningen ikke i Digitaliseringsstyrelsen, men i, at de myndigheder, der har ansvaret for hjælpen til borgerne, praktiserer brugerinvolvering på et niveau, der sikrer en forståelig kommunikation – også med dem, der ikke kan læse, ikke kan se eller ikke har en fast bopæl. Det er myndighedens ansvar at kommunikere på en måde, som bliver modtaget og forstået.

 

Robert Olsen foreslår lovgivning, der sikrer lige adgang til offentlig hjælp. Det er tankevækkende, for det burde i den grad være overflødigt.

 

- Tue Byskov Bøtkjær.

 

Her kan du læse Robert Olsens indlæg i Politiken med titlen ”Digitaliseringen hægter de svage af.”

Dato: 

Onsdag, 15 august, 2012