En særlig onsdag

I dag er det onsdag. En dag som så mange andre. Og dog. I dag er det præcis 67 år siden, FN blev etableret som en direkte reaktion på 2. Verdenskrigs rædsler. Over hele kloden markeres dagen som en fejring af humanismens sejr over tyrani, vold og undertrykkelse. Med god grund. FN har været en kolossal løftestang for en bedre verden. Skridt for skridt er det lykkedes at udbrede international anerkendelse af humane standarder for stadig flere politikområder. Den 13. december 2006 blev FN’s Handicapkonvention tilføjet listen, og for tre år siden tilsluttede Danmark sig rækken af lande, der har forpligtet sig til at overholde konventionen og arbejde for bedre forhold og stærkere inklusion af personer med handicap i samfundet.

Vi skal fastholde den positive udvikling– ikke af medlidenhed eller godgørenhed, men af simpel respekt for det enkelte menneske. Desuden giver det god mening socialt og økonomisk at satse på udviklingen af et stadigt mere mangfoldigt samfund. Vi har brug for den sammenhængskraft, som et mangfoldigt samfund giver. Vi har brug for, at hver enkelt kan udfolde sig og bidrage med sit unikke sæt af forudsætninger, hvis vi effektivt skal møde fremtidens velkendte udfordringer.

Mangfoldighed har mange ansigter – også når det handler om handicap. Hurtigløberen kan være døv. Internethajen kan være lam i benene. Og den, der ikke kan begå sig på internettet, har måske ikke engang et handicap, som vi normalt forstår det. Men alle bidrager vi til et mangfoldigt samfund, og sådan bør vi betragte os selv og hinanden – for alles skyld.

I dag er det FN-dag og vi kan som nation se mange andre lande byde mennesker med handicap langt værre forhold. Men vi har også plads til forbedringer og til at lære af andre. Ved kommunevalget i 2008 i Nicaragua kunne synshandicappede stemme uden anden hjælp end en plastikform med huller, som vælgeren kunne lægge over stemmesedlen og krydse af gennem hullerne. Vælgerne kunne orientere sig ved at tælle formens huller og var altså ikke afhængig af andres hjælp. Så langt er vi endnu ikke kommet i Danmark – her er blinde nødt til at have en myndighedsperson med sig i stemmeboksen.

Vi har også stadig en opgave i at sikre, at alle har mulighed for at stemme ved de nationale og kommunale valg. 194 personer fik sidste år frataget deres stemmeret på grund af værgemål. Der er plads til forbedring.

En national handlingsplan for opfyldelse af FN’s Handicap Konvention er under udarbejdelse. Det er værd at se frem mod på denne særlige onsdag.   

 

Dato: 

Onsdag, 24 oktober, 2012

Billede: