Endelig kommer eftersyn af inklusion i folkeskolen

Regeringen melder ud, at eftersynet af inklusionsindsatsen i folkeskolen nu går i gang. Selv om meget tyder på at mange ting går godt, ved vi også, at der stadig er en del dårlige inklusionsoplevelser ude på skolerne – flere for nogle grupper, end for andre. Derfor er eftersynet er nødvendigt. Inklusion er ingen enkel øvelse, og god inklusion kræver løbende indsats og opfølgning. Nu skal en ekspertgruppe kortlægge udfordringerne og komme med anbefalinger til, hvordan kursen kan justeres.

Det Centrale Handicapråd hilser eftersynet velkommen og som formand mener jeg, at det er helt nødvendigt for at komme videre med indsatsen.
Inklusionstanken harmonerer med Danmarks ambition om at skabe et samfund, hvor flest muligt kan deltage. Desuden gavner god inklusion alle elever; ikke kun eleverne med handicap. Inklusion handler i sidste ende om at alle elever får en bedre hverdag i en almindelig skole.
 
Derfor er det opløftende, at nye tal fra SFI viser, at det generelt går godt med elevernes trivsel og deltagelse i skolen. Trivselstallene er stabile hos hele elevgruppen og blandt de elever der er tilbageført fra specialklasser, kan man se en beskeden stigning i trivsel. Men til trods for de gode resultater, skal vi holde opmærksomheden på trivsel og faglig deltagelse. Stadig har gruppen af elever der tidligere var specialskolebørn lavere trivsel og deltagelse end de andre. Det skal vi tage meget alvorlig. For mislykket inklusion kan gøre meget skade.
 
Derfor er det vigtigt, at eftersynet går inklusionsarbejdet efter sømmene og afdækker, hvad der går galt i inklusionen af de grupper af børn, hvor der viser sig særlig store udfordringer. Ved at fokusere på og lære af de områder, eller de grupper, hvor inklusionen ikke går så godt, kan vi forbedre inklusionsarbejdet og gøre det til den succes, det kunne være. God inklusion skal opleves positivt for både lærere, forældre og ikke mindst det enkelte barn.
 
Inklusion eller ej - hvert eneste barns trivsel og faglige udvikling er skolens vigtigste opgave.
 
 
 

Dato: 

Torsdag, 5 november, 2015