Et godt eksempel

I mit seneste blogindlæg "Javelfærd" slog jeg et slag for, at kommunerne bruger borgerne som den bedste indgang til at indføre hensigtsmæssig og effektiv velfærdsteknologi.

 

Derfor blev jeg i dag glad for at se en nyhed med et godt eksempel på, når nogen gør det:

17 sjællandske kommuner er gået sammen om det fælles projekt VelfærdsInnovation. Kommunerne skal samarbejde om at finde de bedste velfærdsteknologiske løsninger – men med en vigtig betingelse: ”Gevinsterne ved velfærdsteknologi er afhængige af, at borgere og medarbejdere oplever fordele i hverdagen.” Sådan siger Hans Søie, der er formand for samarbejdets styregruppe og kommunaldirektør i Holbæk.

 

Kommunernes samarbejde glæder mig. Dels på grund af dét, der i mine øjne altid bør være en selvfølge, nemlig at brugeren skal inddrages i processen. Og dels fordi de 17 kommuner tænker langsigtet og effektivt ved at bygge videre på hinandens erfaringer og udveksle metoder og viden.

 

Målsætningerne er helt i tråd med Det Centrale Handicapråds budskaber om velfærdsteknologi, som du kan læse i vores holdningspapir her.

Nyheden om de 17 kommuners samarbejde kan du læse her.

 

- Tue Byskov Bøtkjær.

Dato: 

Tirsdag, 26 juni, 2012