Fjernsyn for alle

I torsdags blev samtlige partier i Folketinget enige om et nyt medieforlig for de næste fire år. Set med handicapbrillerne på er der flere gode tiltag i det nye forlig. Forliget tager nemlig i højere grad end tidligere højde for, at en stor del af den danske befolkning, som benytter medierne, har vanskeligt ved eksempelvis at se, høre og læse. Helt konkret lyder et af hovedpunkterne i aftalen, at ”Både DR og TV 2 skal styrke det eksisterende tilbud i forhold til syns-og hørehæmmede. Det skal bl.a. ske ved tekstning og tegnsprogstolkning af alle valg og ikke som hidtil kun af valg til Folketinget.”

Stor ros til politikerne for at sætte fokus på tilgængeligheden – og ikke mindst også stille krav om dette til TV 2, der ellers ikke har været forpligtet på at tilbyde tekstning og tolkning. DR har allerede styrket indsatsen på området. Succesen med tegnsprogstolkningen af Melodi Grand Prix er gået de færrestes næse bi, og seneste initiativ på fronten er oplæsning af undertekster, som vil gøre det muligt at følge med i programmer, hvor der tales andet end dansk.  Det er store skridt i den rigtige retning, men der er stadig et stykke vej, hvis public service-begrebet virkelig skal leve op til sin folkelige karakter.  

Som et led i medieforliget er det også blevet besluttet at nedsætte et public service-udvalg, der skal kigge på public service i fremtidens medieverden. Det er en oplagt chance til at tænke stort og have visioner for fremtidens sendeflader. Det gælder også for tilgængelighed. Jeg håber, at udvalget vil tage tilgængelighed i bred forstand op som tema: Hvad skal public service-visionen være for at sikre adgang til både væsentligt og varieret indhold for mennesker, der har udfordringer med at se, høre eller forstå det, der er i fjernsynet eller på nettet?

Jeg håber også, at udvalget vil formulere nogle sigtelinjer for, hvordan public service-medierne kan være med til at understøtter, at alle føler sig som en del af samfundet. Det kræver blandt andet, at samfundets mangfoldighed bliver afspejlet i tv, radio, aviser, online medier osv. Det nedbryder nemlig fordomme, når vi for eksempel oftere ser mennesker med handicap i fjernsynet – og også oftere i en sammenhæng, hvor det ikke handler om handicappet. Vores undersøgelser af repræsentation af handicap i DR’s nyhedsudsendelser viser, at der er plads til højere ambitioner. Jeg håber, at disse følger med det nye medieforlig. 

Dato: 

Lørdag, 28 juni, 2014