Fokus på brugerinddragelse på hjælpemiddelmesse

Kørestole i 100 forskellige udgaver. Bærelifte til meget tunge mennesker. Enhånds-negleklipper. Sok-påtager. Oppusteligt plasticbækken.

 

Det bugnede med nyttige og innovative hjælpemidler til mennesker med handicap, da jeg i går besøgte Health and Rehab Scandinavia-messen i Bella Centret, Skandinaviens største messe indenfor social- og sundhedsområdet. Hjælpemidler, som mennesker med handicap forhåbentligt har været inddraget i udviklingen af – de er jo eksperterne på, hvornår hjælpemidlerne virker og hvorfor. Og det er dem, der skal nyde godt af hjælpemidlerne og leve med dem hver dag. At de derfor får en stemme i udviklingsprocessen, er i mine øjne helt naturligt - alt andet ville være uprofessionelt af producenterne.

 

Jeg besøgte messen, fordi jeg skulle holde et oplæg om netop dette emne – brugerinddragelse. Mit oplægs to hovedpointer var 1) at man skal have respekt for det enkelte menneske. 2) At man skal bruge mennesker med handicap som eksperter på deres eget liv – især når man skal udvikle velfærdsteknologi TIL mennesker med handicap.

 

Noget tyder på, at mine pointer var berettigede. For selvom mange af producenterne på messen helt tydeligt havde udviklet hjælpemidler SAMMEN med brugerne, var der steder, hvor det virkede som om, man blot havde lavet løsninger TIL brugerne.

Jeg besøgte for eksempel 1:1-modeller af, hvordan landets fremtidige super-sygehuse kommer til at se ud. Her kunne man gå rundt i forskellige patientstuer. I rummene var der beskrivelser af, hvorfor man havde indrettet rummene, som man havde. Men jeg fandt ikke et ord om, hvorvidt disse overvejelser var gjort sammen med patienter. For eksempel stod der inde i modellen af en psykiatrisk enestue, at ”disse lamper er valgt, fordi skruerne er svære at skrue ud.” Jeg savnede, at der for eksempel stod noget i retningen af: ”Disse lamper er valgt, fordi mange patienter har fortalt os, at de føler velvære ved netop dette lys.”

 

Messen bekræftede mig altså desværre i, at vi stadig har lang vej igen, før brugerinddragelse i løsninger til mennesker med handicap er en helt naturlig ting, der indgår i enhver udvikling og proces.

Hvordan man så GØR dette på en hensigtsmæssig måde – det er en af de ting, vi i det Centrale Handicapråd har gjort os tanker om i vores refleksionspapir om velfærd og teknologi. Du kan læse refleksionspapiret her.

 

Giv gerne budskabet videre.

- Tue Byskov Bøtkjær.

Dato: 

Fredag, 25 maj, 2012