Forbedret lov vil hjælpe mennesker med handicap

Regeringen er på vej med en modernisering af serviceloven. Det er den lov, der blandt andet sikrer den grundlæggende hjælp til mennesker med handicap. Ideen er med ændringen er, at kommunerne skal have bedre mulighed for at forebygge problemer, der skal ikke være unødigt bureaukrati, det skal være nemmere at tilpasse indsatsen til den enkelte, og kommunen skal bedre kunne prioritere ressourcerne.

Formålene er gode, og der er også tegningen til en lov, som i de rigtige hænder vil kunne give en bedre indsats for de samme penge. Men det er kommunerne, der skal føre loven ud i livet, og de er meget forskellige. For eksempel viser en ny undersøgelse af pædagogisk ledsagelse til borgere med handicap til blandt andet fritidsaktiviteter og ferie, at 12 af kommunerne har et ”serviceniveau” på 0. Har man brug for at have en pædagog med, må man blive hjemme.

I den virkelighed må der nødvendigvis følge ansvar med den frihed, som kommunerne får, når man laver loven om. Det må være klart, at kommunens tilbud skal leve op til kendte principper om, at mennesker med handicap skal hjælpes til at deltage i de ting, de vælger i livet – på lige fod med mennesker uden handicap, som i øvrigt er i samme situation. Det må også være et tydeligt krav, at man har adgang til at blive hørt og få registreret sine synspunkter, når kommunen vurderer ens situation. Og når der laves en handleplan, skal det selvfølgelig være én, man kan genkende sig i. Vil kommunen noget andet, må man kunne sige fra og have sagen vurderet af en ankeinstans.

Disse elementer er desværre enten uklare eller fraværende i det nye lovforslag, som derfor har fået kraftig kritik fra handicaporganisationerne. Kommunerne har indtil videre været afdæmpede, men læser man deres egen programerklæring for den sociale indsats, ”Investér før det sker”, så handler det rigtig meget om samarbejde med borgeren, der skal sikre den bedste indsats. Nu, hvor lovforslaget er i høring, har det kommunale Danmark en gylden mulighed for at vise, at programerklæringer er andet og mere end ord på papir.

Vi har brug for at udvikle indsatsen for mennesker med handicap, og overordnet flugter det nye forslag med en positiv udvikling, hvor indsatsen bedre kan tilpasses den enkeltes behov og ønsker. Det vil være en skam, hvis den bestræbelse drukner i utryghed og mistillid. Derfor opfordrer jeg socialministeren, handicaporganisationerne, kommunerne og partierne på Christiansborg til at finde sammen om at udvikle forslaget, så standarder standarder, rettigheder og indflydelse for borgerne står skarpt. Så kan denne reform leve op til intentionerne om mere effektiv hjælp til dem, der har behov, til gavn for os alle sammen.

Dato: 

Torsdag, 18 december, 2014