Fornyet fokus på den specialiserede indsats

En ny analyse viser, at mange uden funktionelt talesprog bliver overset i deres behov for at kommunikere. 

Forestil dig, at du har ondt, men ikke kan fortælle det til nogen. Eller at du forstår alt, hvad der foregår omkring dig, men ikke kan ytre et ord til andre.

Det er vilkårene for nogle mennesker i Danmark – mennesker med komplekse kommunikationsbehov. Det er mennesker med blandt andet udviklingshæmning, erhvervet hjerneskade og autisme, som har brug for at omgivelserne tolker deres ønsker, men som kunne kommunikere langt mere direkte, hvis forholdene var til det.

En ny analyse viser, at mange uden funktionelt talesprog bliver overset i deres behov for at kommunikere. Mange er ikke blevet ordentligt udredt, og mange har ikke fået tilbudt alternative kommunikationsløsninger, fordi der manglede viden om alternativerne, da de var børn.

Rapporten giver også mange eksempler på beboere, som er blevet udstyret med alternative kommunikationshjælpemidler, men som har mistet muligheden for at dele deres ønsker og tanker med omverdenen, fordi personalet skiftes ud eller beboeren flytter og man på det nye bosted bruger andre redskaber og mangler viden om teknikken.

Regeringen har netop præsenteret en handicaphandlingsplan. Én af overskrifterne er fornyet fokus på den specialiserede indsats. Det handler blandt andet om en ny national koordinationsstruktur. Lakmusprøven på sådan en struktur må være, om man formår at samle sådan nogle problemstillinger op, som arbejdsgruppen om komplekse kommunikationsbehov beskriver.

Jeg ser frem til, at myndighederne – centrale som decentrale – forholder sig til arbejdsgruppens anbefalinger og agerer på rapporten. Hvis der mangler en pose penge til opgaven, var de aktuelle forhandlinger om satspuljen måske et godt sted at starte.
 

Analysen

Læs analysen om komplekse kommunikationsbehov på http://kommunikation.socialstyrelsen.dk/media/Rapport_om_Mennesker_med_komplekse_kommunikati.pdf

 

 

Dato: 

Mandag, 14 oktober, 2013