Gode takter i finansloven

”Grib chancen! Lav aftaler med udgangspunkt i borgerens virkelighed – det største potentiale ligger i muligheden for at udvikle relationen mellem borger og myndigheder”

Sådan lød Det centrale Handicap Råds opfordring sidste sommer, inden aftaler om reform af fleksjob, førtidspension og finansloven for 2013 var i nærheden af at være på plads. Sammen med Danske Handicaporganisationer påpegede vi i øvrigt også vigtigheden af, at de nye aftaler fører til nye konkrete jobs og at initiativerne bliver fulgt op og evalueret.

Nu er aftalerne i hus og jeg vil gerne kvittere for, at aftaleparterne på en række punkter har bestræbt sig på at indarbejde et borgerperspektiv inden for den givne, økonomiske ramme. Konkret tænker jeg på fleksjobambassadører, fleksjobansættelser, rådgivning ved ansættelse af personer med psykiske lidelser, fleksjobværksteder og den arbejdsgruppe, forligskredsen har nedsat for at belyse mulighederne for at oprette yderligere fleksjobs i den offentlige sektor. Hertil kommer den fleksjobbonus, som jeg håber, virksomhederne vil tage godt imod.

At der er noget at tage fat på for virksomhederne viser Det Centrale Handicapråds helt nye ph.d-afhandling ”Aktiv arbejdsmarkedspolitik for personer med handicap”, som Pernille Steen Lenzner forsvarede på RUC sidste fredag. Afhandlingen viser blandt andet, at systemet er præget af mange projekter, men for lille sikker viden om indsatsernes virkning, manglende koordination og mangelfuld implementering af lovgivning.  I 2004 og 2009 blev der fastsat mål for området, men målene er ikke blevet fulgt op med effektmålinger og grundige evalueringer. Det har resulteret i et manglende fokus på området. I dag er beskæftigelsesgraden for personer med funktionsnedsættelse og nedsat arbejdsevne dobbelt så høj i Sverige som i Danmark.

Jeg er glad for de politiske reaktioner, som ph.d-afhandlingen allerede har medført i pressen Vi kan gøre det bedre og den nye finanslov indeholder gode takter og elementer, som kan være med til at løfte opgaven. Vi har en stor arbejdskraftreserve, som er særdeleles motiveret for at smøge ærmerne op og bidrage til Danmarks vej ud af krisen.

Læs om de politiske reaktioner i dette link.

 

Dato: 

Torsdag, 29 november, 2012