Godt tænkt!

Mandag Morgen skriver i denne uge om, hvordan det socialpsykiatriske projekt FriNoVa arbejder for at skabe én samlet indgang for sindslidende i Københavns Nordvestkvarter. Projektleder Karoline Kjeldtofts vigtigste allierede i processen er et panel med seks brugere.

Hvor er det dejligt at se et projekt, der så præcist adresserer to af de største udfordringer i kommunerne i dag: Mangel på sammenhæng og brugerindflydelse. Vi har adresseret begge problemstillinger og også peget på veje at gå. Men der er intet som gode eksempler til efterfølgelse.

Jeg ønsker Kjeldtoft og hendes folk stor succes med projektet – til gavn for de sindslidende i nordvest, og forhåbentlig på sigt også til gavn for mange andre, hvis man andre steder lærer af eksemplet. Det kan vi nemlig også alle sammen blive bedre til.

Læs mere: 

Læs artiklen om projektet i Mandag Morgen 

Læs DCH's retssikkerhedspapir hvor vi peger på løsninger til, hvordan man sikrer retssikkerheden for mennesker med handicap

DCH's charter for brugerindflydelse om hvorfor vi alle har ret til selv- og medbestemmelse over vores liv. 

Dato: 

Fredag, 11 april, 2014