Handicapkomites anbefalinger er guld værd

For et par uger siden tog Danmark plads ved det grønne bord i Geneve. Her blev vi eksamineret i, hvordan det går med at sikre personer med handicap de rettigheder, som FN’s handicapkonvention foreskriver. Hovedkonklusionerne fra den to dage lange eksamination, er nu offentliggjort.

Medierne fokuserer på, at FN’s handicapkomité har en stribe kritikpunkter til Danmarks handicap-indsats. Jeg er da også enig i rapportens nedslag om mindre brug af bæltefikseringer i psykiatrien, færre institutionelle boliger, stemmeret til personer med værge, bedre sundhedstilstand blandt personer med udviklingshæmning osv. Rapporten er dog ikke bare kritik. Den er en balanceret vurdering, og Danmark får også mange rosende ord med på vejen. Komitéen roser blandt andet vedtagelsen af kompensation for personer med handicap i erhverv, prioriteringen af flere ressourcer til psykiatrien, anerkendelsen af tegnsprog som officielt sprog og oprettelsen af det tværministerielle handicapudvalg.

Men det allervigtigste er ikke, hvilket trin på karakterskalaen man eventuelt kan læse ind i eksaminationsrapporten. Det vigtigste er det fremadrettede. Komiteens konklusioner er nemlig ikke bare er gold kritik. De er yderst konstruktive anbefalinger. For hvert eneste af komiteens nedslag bliver fulgt op af konkrete forslag til, hvordan Danmark kan gribe problemstillingen an.

Denne vejledning er guld værd, og vi bør se den som en kæmpe gave. Hvis det havde været i den private sektor, tør jeg slet ikke tænke på, hvad en evaluering fra en så stor gruppe eksterne konsulenter havde kostet. Anbefalingerne åbner for en række forbedringer på handicapområdet, som jeg forventer, at regeringen vil bruge som rettesnor i forhold til Danmarks fremtidige indsats med at sikre personer med handicap en plads i samfundet på lige fod med alle andre. Følger Danmark anbefalingerne, kan vi fortsat sikre et højt niveau, som vi kan være stolte af. 

Dato: 

Tirsdag, 7 oktober, 2014