Hjælp kommunerne

Dagens Jyllands-Posten bringer en historie om store forskelle i behandlingen af mennesker med handicap i kommunerne – så store, at nogle vælger at flytte. I artiklen refereres også vores undersøgelse, der viser store problemer med tilliden mellem borgere og kommuner.

Tingene hænger sammen. Det er svært at skabe gode løsninger, når tilliden er væk. Det er vi nødt til at tage bestik af.

Der er ingen tvivl om, at især mindre kommuner kan være udfordret, når de møder problemstillinger, som de ikke har erfaring med. Der er heller ingen tvivl om, at nogle kommuner, forvaltninger og medarbejdere lykkes bedre med indsatsen end andre.

De forskelle er forståelige, så længe de ikke er udtryk for manglende ambitioner. At en kommune er udfordret af en problemstilling, man ikke har set før, er kommunens udfordring at møde – ikke borgerens. Da kommunerne fik flere opgaver med kommunalreformen, blev der netop etableret et rådgivningssystem, som de kan trække på, når deres egen viden ikke slår til. Det må vi insistere på, at de efterspørger. Man har lov at blive klogere – man har faktisk en pligt til det.

Min tolerancetærskel er relativt høj i forhold til, at man prøver uden at lykkes. Men den er noget nær nul i forhold til forløb, hvor man ikke prøver, ikke søger viden, men bare stanger det tilbud ud, som man har på hylden. Man skal kende sin begrænsning og være nysgerrig på det, man ikke ved. Og det oplagte sted at starte er at lytte og bygge samarbejde og tillid med de borgere det handler om.

Selvfølgelig må man kritisere dårlige tilbud og sagsbehandling. Men kritikken kan ikke stå alene – så får vi ikke et klima for løsninger. Vi må arbejde med kommunerne. Lad os hjælpe dem – og insistere på, at de tager imod!

Dato: 

Tirsdag, 22 april, 2014