Hurra for Langeland Kommune

Vi er på vej mod et digitalt samfund. I 2008 blev det bestemt, at offentlige myndigheders hjemmesider skal være tilgængelige, så alle kan bruge dem. I 2009 underskrev Danmark handicapkonventionen, hvor der står, at personer med handicap skal sikres samme adgang til offentlig kommunikation og information som andre. Og i 2011 fremlagde regeringen sin digitaliseringsstrategi, som medfører, at alle breve og papirblanketter vil blive udskiftet med mails og online-blanketter, at skolebørn skal lære mere om it, og at patienter kan bidrage til deres egen behandling ved hjælp af velfærdsteknologi.

 

Digitalisering er en ny chance for at skabe den tilgængelighed for mennesker med handicap, som vi stadig savner i den fysiske verden. Og den har klare gevinster: Både for samfundet, hvis offentlige systemer kan fungere billigere og mere effektivt, og for borgerne, som kan opleve mere fleksibilitet og uafhængighed. MEN det kræver, at så mange som overhovedet muligt kan bruge de digitale løsninger.

En helt ny undersøgelse fra Digitaliseringsstyrelsen viser imidlertid, at vi stadig er for langt fra det mål. Styrelsen har kigget offentlige myndigheders hjemmesider nøje efter i sømmene for at se, om de lever op til de gældende krav om tilgængelighed.

Kun 14 sider har ingen eller få formelle tilgængelighedsfejl og ingen alvorlige tilgængelighedsproblemer. De resterende 192 sider har større eller mindre fejl, som helt kan udelukke nogle brugergrupper fra at bruge siderne.

 

De mest gængse fejl er, at kontrasten mellem for eksempel skrift og baggrund ikke er klar nok, så man nemt kan læse den; at overskrifter ikke er angivet sådan, at man som blind kan bruge en oplæsningsmaskine til at finde rundt i teksten; eller at teksten i links ikke siger noget om, hvad det leder hen til.

 

192 myndigheder lever altså hverken op til gældende krav om tilgængelighed eller til principperne i handicapkonventionen. Det kan kun gå for langsomt med at rette op på fejlene, så vi kan realisere det digitale fællesskab for alle. I mellemtiden er her 14 gode eksempler til inspiration:

Arbejdsskadestyrelsen - Boligejer.dk - Brøndby Kommune - Bygningsstyrelsen - Horsens Kommune - Kvalitets- og tilsynsstyrelsen - Langeland Kommune - Silkeborg Kommune - Social- og Integrationsministeriet - Vallensbæk Kommune - Vejen Kommune - Vejle Kommune - Økonomi- og Indenrigsministeriet - Århus Kommune.

 

Link til Digitaliseringsstyrelsens undersøgelse af offentlige hjemmesiders tilgængelighed

 

Dato: 

Fredag, 21 december, 2012