I fremtiden vil det (forhåbentlig) køre på skinner for mennesker med handicap

I går indgik regeringen sammen med SF og Enhedslisten en aftale med DSB omkring togtrafikken i Danmark de næste 10 år. Aftalen har flere gode punkter, særlig er jeg glad for dens fokus på, at mennesker med handicap skal kunne rejse på lige vilkår med alle andre passagerer. DSB vil blandt andet arbejde for større fleksibilitet. Et punkt, hvor der er i den grad er plads til forbedringer. I dag skal en person, der har brug for hjælp til at stige op i togkupéen, bestille sin rejse mindst 48 timer før afgang. Det giver ingen rum for spontanitet og ændrede planer, som er en del hverdagen for de fleste af os. Personligt ville jeg selv have svært ved at udføre mit job og få min hverdag til at hænge sammen, hvis jeg skulle bestille min transport to dage i forvejen. Med den nye aftale bliver den såkaldte varslingstid sat ned til 24 timer til sommer og senere 12 timer, for at ende med et drømmescenarie på 2 timer. Man kan selvfølgelig spørge, hvorvidt det er en drøm eller egentlig bare er, hvad der kan forventes af en virksomhed, der får milliarder i statsstøtte og har ansvaret for størstedelen af togdriften i landet. Havde man for eksempel fra start af taget højde for, at også mennesker med handicap, gangbesværede og mødre med barnevogne benytter sig af togene, så var resultatet formentlig ikke blevet de nuværende trappetrin på en halv meter op til kupéen. 
 
Det er således ofte de fysiske forhold, der overhovedet skaber behovet for, at mennesker med handicap har brug for assistance til togrejsen. Det positive ved dette lidt molboagtige scenarie er, at det er til at ændre, hvis blot vi tænker lidt smartere fremover. Det er desværre ikke kun i forhold til togtrafikken, men også på mange af samfundets andre områder, at tilgængelighed ikke bliver tænkt naturligt ind i processen fra start. Det bliver noget, som man efterfølgende – og ofte for sent – må gøre opmærksom på. Visionen om at gøre det anderledes i fremtiden er skrevet tydeligt ind i den nye aftale med DSB: ”Passagerernes behov skal være i centrum, herunder skal DSB tilstræbe en ligebehandling af alle typer af passagerer uanset forskellige behov.” Denne formulering sender et vigtigt signal om ligeværd og bestræbelse på at tilbyde lige muligheder. Hvis dette havde været en vision, som fortidens beslutningstagere havde ladet sig styre af, så havde adgangsforholdene til togene i dag set væsentlig anderledes ud.
 
Men nu gælder det om at se fremad, og her er aftalen et stort skridt i den rigtige retning – ikke blot for togdriften, men for samfundets syn på mennesker med handicap generelt. Og hvad angår trafikken, er der selvfølgelig stadig plads til forbedringer. Derfor har vi her i rådet netop taget hul på et tema omkring mobilitet. Den opbakning, der indtil videre har været til vores arbejde med temaet, er et bevis på, at der er nok at tage fat på – og det glæder jeg mig til!
 

Dato: 

Onsdag, 11 marts, 2015