Ingen gode undskyldninger for dårlig trivsel i skolen

Så fik vi den første trivselsmåling som opfølgning på, hvordan det er gået med at inkludere flere børn med særlige behov i den almindelige folkeskole. Den viser, at eleverne i 5. og 7. klasse generelt trives godt både fagligt og socialt. De børn, der tidligere har gået i specialskole, men som nu er kommet tilbage i den almindelige folkeskole har også en god trivsel, selvom den er en smule lavere end gennemsnittet. Det kan dog skyldes de udfordringer, eleverne i forvejen kæmper med. Rapporten viser nemlig ikke, hvordan de havde det i specialtilbuddet.
 
Jeg glæder mig over, at eleverne trives i skolen. Men de gode resultater er ikke en grund til at skrue ned for opmærksomheden. For et godt gennemsnit fjerner ikke de konkrete eksempler på dårlig trivsel i forbindelse med inklusion. Til gengæld viser undersøgelsen klart og tydeligt, at en mere inkluderende skole bestemt ikke behøver føre til dårlig trivsel. Inklusion er altså ikke nogen undskyldning for ikke at løse de problemer, der kan være for hvert enkelt barn – handicap eller ej.
 
I Det Centrale Handicapråd har vi fra starten bakket om op inklusionstanken, men understreget, at man ikke kan retfærdiggøre, at børn mistrives ”i inklusionens navn”. Inklusion eller ej skal hvert eneste barn være et mål i sig selv – både fagligt og i forhold til trivsel. Med den nye undersøgelse står den pointe stærkere end nogensinde. 
 

Dato: 

Fredag, 5 september, 2014